Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Sommerferie

Henvendelser fra studerende i fakultære og fællesadministrative enheder

Udgivet d. 22. juni 2023

Sommeren er kommet og mange ansatte på SDU holder velfortjent ferie. Derfor kan åbningstider for fakultære og fællesadministrative enheder, som modtager henvendelser fra studerende, også afvige fra det normale.

Her på siden har vi samlet åbningstiderne for de mest brugte enheder og services, som studerende kan efterspørge i løbet af sommeren, så du kan orientere dig, hvis du får brug for det.

Rigtig god sommer!

Uddannelse

Fakultetets studievejledning er lukket i uge 30 og 31 og ellers tilgængelig som normalt. 

Bemandingen i fakultetets studiesekretariat på SDU Odense er stærkt reduceret i ugerne 28, 29, 30 og 31 og ellers er sekretariatet tilgængelig som normalt.

Kontaktoplysninger fremgår af studiesiderne på MitSDU.

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

Studievejledningen på Naturvidenskab har lukket for al vejledning i uge 28 og 29.

Drop in
I juni, juli og august har vi lukket for drop in. Du kan stadig booke en samtale, ringe og skrive til os.

Telefon
I juni er telefontiden mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-10, torsdag kl. 9-12.
I juli og august er telefontiden mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-10.

Tlf.: 6550 4387
Mail: studyscience@sdu.dk

Studieadministrationen på Samfundsvidenskab er bemandet det meste af sommeren, men dog lukket på telefon og SPOC i ugerne 28 og 29. 

Studievejledningen på SAMF
, der modtager henvendelser fra studerende indskrevet på SDU Odense, er lukket for fysiske henvendelser i juli måned, men er på telefon og SPOC undtaget i uge 28 og 29.

Studienævnene på Samfundsvidenskab
lukket i juli måned, men studienævnsbetjeningen er til stede det meste af sommeren, undtaget uge 28 og 29. 

Kontaktoplysninger fremgår af studiesiderne på MitSDU

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

SUND Uddannelse har nedsat bemanding i sommerperioden, og nogle henvendelser vil være så specifikke at man kan blive bedt om at afvente svar, til den relevante medarbejder er tilbage fra ferie.

Mail: sund-uddannelse@health.sdu.dk
Hjemmeside: Se evt. studiesiderne på MitSDU

TEK Uddannelseskoordinering og -support holder ferielukket i ugerne 29 og 30.

Uddannelseskoordinatorerne, der varetager den uddannelsesspecifikke faglige vejledning på TEK, holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. Vedr. spørgsmål om trivsel, studieteknikker mm. henvises til at kontakte den centrale Studie- og trivselsvejledning (se længere ned på siden).

Derudover fremgår ferie for Uddannelseskoordinatorer af de individuelle autosvar. 

Mail: Uddannelseskoordinatorer

 (Se under Studieservice Sønderborg længere ned på siden for SDU Sønderborg.)

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Esbjerg tilgængelig som normalt. 

Tlf.: 6550 1103
Mail: studieservice-es@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Kolding tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1101
Mail: studieservice-ko@sdu.dk (alle tværgående henvendelser samt henvendelser vedr. vores humanistiske uddannelser), studieservice-ko-sam@sdu.dk (vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser)
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12 og henvendelse kan ske digitalt. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Slagelse tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1114
Mail: studieservice-sl@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-14. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Sønderborg tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1102
Mail: sdu-soenderborg@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Optagelse

I ugerne 28 og 29 samt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30 er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Fredag i uge 30 er åbningstiden kl. 9-16. Mandag i uge 31 er åbningstiden kl. 9-15.

Derudover er Optag Bachelor tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1051
Mail: optag@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

Kandidatoptag er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1052
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: sdu.dk

Vejledning & andre services

Der er adgang 24/7 for studerende og ansatte.

Derudover er betjeningstider følgende:

Odense: 
Mandag-fredag: Kl. 9-15, dog kl. 10-14 i uge 28 og 29

Slagelse: 
Mandag-fredag: Kl. 10-14 i uge 27, 28, 29 og 31. I uge 30 er biblioteket uden bemanding, men ansatte og studerende har adgang.

Esbjerg, Kolding og Sønderborg:
Mandag-fredag: kl.10-14 i uge 29, 30 og 31

De aktuelle betjeningstider for bibliotekets afdelinger kan ses her.

I ugerne 28, 29 og 30 er SDU's administration ifm. studenterforeninger lukket.

Mail: StudentOrg@sdu.dk

SDU Odense, Studenterservice-IT

Telefonen er åben som normalt hele sommeren.

Personlig henvendelse kan ske som følgende:

1. - 27. juli 2023 (begge dage inklusive, dog ikke i weekenden) kl. 10-14
28. juli - 18. august 2023 (begge dage inklusive, dog ikke i weekenden): Mandag - torsdag kl. 8-16, Fredag kl. 8-15

Derudover er Studenterservice-IT tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

SDU IT i de øvrige campusbyer

Åbningstider annonceres lokalt
eller
Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

I ugerne 27, 28, 29 og 30 er Karrierevejledningen lukket. Der vil i perioden blive holdt øje med mailen.

Derudover er Karrierevejledningen tilgængelig som normalt. 

Tlf.: 6550 1056
Mail: karriere@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/karriere

I ugerne 27 og 31 har SDU International åbent på telefonerne kl. 10-14 mandag, onsdag, torsdag og fredag + tirsdag 12-15.
Der er ydermere åbent for personlig henvendelse mandag, onsdag og fredag. Mails besvares stadig.

I ugerne 28, 29 og 30 er der lukket alle dage for fysisk fremmøde, telefonen er åben som ovenstående og mails besvares stadig.

Derudover er SDU International tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 2264
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studyabroad

I ugerne 28, 29 og 30 må der generelt forventes længere svartider.

Derudover er SPS tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1800 (mandag til fredag, kl. 10:00 - 14:00)
Mail: Henvendelse kan ske via SPOC eller direkte til sps@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/sps

Studenterservice på SDU Odense (Zonen) er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Studie- og trivselsvejledning er åben som vanligt, dog grundet nedsat bemanding kan der forekommer længere svartider.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studieogtrivsel

I ugerne 28, 29 og 30 må der generelt forventes længere svar tider.

Derudover er SU tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1053 (mandag, tirsdag og torsdag, kl. 10:00 - 12:00)
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/su

I ugerne 26, 27 og 28 er der nedsat bemanding. Mails vil stadig blive besvaret, men der kan forekomme længere svartider.

Derudover er Syddansk Elite tilgængelig som normalt.

Mail: elite@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

Uddannelsesjura & Registratur er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1059
Mail: Henvendelse sker via SPOC.
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

Er du usikker på, hvem en studerende skal henvende sig til på SDU, så henvis vedkommende til Studenterservice uanset, hvilken campus den studerende er indskrevet på.

Studenterservice (Zonen) ligger fysisk på SDU Odense og er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

 

Redaktionen afsluttet: 26.06.2023