Skip to main content
DA / EN
EPICUR-alliancen

EPICUR-alliancen skal øge internationaliseringen på SDU

EPICUR er navnet på den europæiske universitetsalliance, som Syddansk Universitet i 2021 blev en del af. Det er langt fra alle, der kender til alliancen og de muligheder, den giver til dig som underviser, forsker eller studerende. Derfor uddyber rektor Jens Ringsmose her samarbejdet og hvilke perspektiver, SDU ser i EPICUR-alliancen.

Hvad er EPICUR, og hvorfor er SDU gået ind i samarbejdet?

I 2018 lancerede EU det såkaldte European University Initiative, som finansielt støtter dannelsen af universitetetsalliancer på tværs af medlemslandene. Målet er at udvikle en række stærke, transnationale vidensklynger, som skal samarbejde i hidtil uset grad om fælles uddannelse, forskning og samfundsengagement.

Et sådant blev SDU medlem af i 2021, da universitetet indtrådte i EPICUR-alliancen med ni universiteter fra syv europæiske lande. Her er det målet at skabe en række innovative og faglige aktiviteter på tværs af partneruniversiteterne.
Vi var meget glade for at blive en del af en etableret alliance, der samtidig er velfungerende med nogle innovative og fagligt meget stærke universiteter i:

Adam Mickiewicz Universitet (Poznań, Polen), Universitetet i Amsterdam (Holland), Aristoteles Universitet i Thessaloniki (Grækenland), Universitetet i Freiburg (Tyskland), Universitetet i Haute-Alsace (Frankrig), Teknologisk Institut i Karlsruhe (Tyskland), Universitetet for Naturressourcer og Biovidenskab i Wien (Østrig) og Universitetet i Strasbourg (Frankrig).

EU valgte i 2022 at sikre EPICURs fortsatte eksistens med en millionbevilling over de kommende fire år. Samtidig blev EPICUR anerkendt som et europæisk universitet, hvilket betyder, at parterne kan fortsætte udviklingssamarbejdet til gavn for SDU og de andre universiteters studerende og ansatte. (https://www.sdu.dk/da/nyheder/epicur-eu-bevilling)

Alliancen passer godt ind i SDU’s strategiske mål om endnu højere kvalitet. Excellent forskning og uddannelse i det 21. århundrede må nødvendigvis være internationalt orienteret, og Syddansk Universitet er nødt til at engagere sig i det internationale, hvis vi skal blive ved med at løfte kvaliteten i universitetets uddannelser og forskning. Det får vi muligheden for i EPICUR-alliancen på flere niveauer.

Hvilke muligheder ligger der i EPICUR for universiteterne, de studerende og ansatte?

I EPICUR mødes vi mange gange i løbet af året på flere niveauer. Rektorerne og prorektorerne mødes, de internationale koordinatorer mødes for at dele viden og erfaringer med hinanden og udvikle strategiske partnerskaber på uddannelses- og forskningsniveau, og endelig mødes mange forskere og undervisere i forskellige arbejdsgrupper og i forbindelse med bilaterale samarbejder. På den lange bane håber jeg meget på, at samarbejdet bliver mere og mere institutionaliseret, men allerede nu kan man som forsker, underviser og studerende få noget ud af EPICUR.

Universitetsalliancen betyder helt konkret, at man som SDU-studerende får en lang række muligheder for at give ens uddannelsesforløb en tydelig international dimension via eksempelvis semesterudveksling, sommerkurser, sprogkurser eller ph.d.-ophold.

Der arbejdes på flere ”lette” løsninger til at kunne give uddannelsen et internationalt islæt i form af fx online kurser og to-ugers kurser, så det bliver fleksibelt for den enkelte, og på måder så man ikke behøver at skulle rejse afsted i et helt semester, hvis man ikke ønsker det.

Vi ønsker at styrke det internationale islæt på uddannelserne. Det betyder også, at der kan komme studerende fra de andre universiteter til SDU, og de kan få mulighed for at deltage i nogle af vores kurser virtuelt eller i Danmark til kurser som fx de Sommer Schools, der blev afviklet i august 2023. (https://www.sdu.dk/en/summerschool)

Der er en klar tendens til at der tænkes forskning ind i alliancen. Det er vigtigt, fordi vi ved, at der er en klar sammenhæng mellem internationalisering og forskningskvaliteten/-styrken.

Vi har i EPICUR en ramme med mange muligheder for vores ansatte. EPICUR tilbyder en platform, hvor undervisere i fællesskab med kollegaer fra de øvrige EPICUR-universiteter kan udvikle undervisningsforløb, kurser og forskningsprojekter.

Jeg håber, at nogen vil være med til at gribe mulighederne – altså at flere studerende tager ophold, korte og lange, på de andre EPICUR-universiteter. Og at vores forskere og undervisere samtidig afsøger mulighederne for et øget samarbejde på tværs af landegrænser i EPICUR. Der er i hvert fald gode grund til at prøve det af – og EPICUR er godt på vej til at blive vores ”europæiske familie”.

Hvor skal man gå hen med eventuelle spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til EPICUR og hvordan du kan bruge alliancen i dit arbejde, kan du tage fat i din Prodekan for Uddannelse eller studieleder.

Du kan også kontakte Ida Thøstesen, der er vores Institutionelle Koordinator for EPICUR på epicur@sdu.dk . Eller læse meget mere om alliancen på: https://epicur.edu.eu/

Redaktionen afsluttet: 29.09.2023