Skip to main content
DA / EN
Skiltning

Ny skiltning og vejvisning på Campus Odense

Vi har i Teknisk Service gennem et stykke tid kørt et projekt om skiltning og vejvisning på Campus Odense.

Af Rie Zimmer Rasmussen, , 25-02-2022

Vi er efterhånden kommet et godt stykke tættere på målet om at gøre skiltning af indgange og gange tydeligere og dermed gøre det nemmere at finde rundt på Campus Odense. Flere tiltag er undervejs.

Sammenhæng i skiltning og vejvisning

Vi har stræbt efter en sammenhæng og systematik i skiltning og vejvisning, som hjælper folk helt ude fra parkerings- og busholdepladser og ind på Campus, videre fra indgangen til et bestemt område og frem til slutmålet.

Kernen i vores løsning er en tydeliggørelse af det oprindelige "vejnet" i kombination med verdenshjørnerne, så det i højere grad kan bruges til at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål. Vejnettet består af de nord-sydgående gange Gydehutten og Stenten samt de øst-vestgående større sidegange Knoldene, Krogene, Bøgene, Lysningen, Agrene og Vangene.

Vi opfordrer til, at I udnytter, at vejnettet nu står tydeligere og bruger navnene på indgange og gange, når I på den ene eller anden måde skal lede folk hen til et mødelokale, et undervisningslokale, en servicefunktion, et kontor eller en afdeling.

Så langt er vi:

  • Skilte over alle indgangsdørene navngivet efter de hovedstrøg, de leder ind til, og med angivelse af hvilken side af Campus, man befinder sige på.
  • Kompasser på gulvene, hvor gangene krydser hinanden, som viser gangnavne og retninger.
  • Standere med kort og fingerskilte, der peger mod indgangene, placeret rundt om Campus ved stier og på parkerings- og busholdepladser.
  • Markering af gangnavne indenfor med skilte over dørene til gangene
  • Skiltning ved trappeopgangene på hovedgangene med angivelse af hvilken gang, man er på, og henvisning til undervisnings- og mødelokaler m.v. oppe og nede.
  • Hængeskilte og folier på dørene fra de store gange til sidegangene med angivelse af afdelinger, undervisnings- og mødelokaler.

Vi arbejder videre med:

  • Nye kort, som afspejler navngivningen af gange og indgange, og hjælper en med at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål.
  • Udskiftning af blå skilte ved f.eks. undervisningslokalerne til sorte skilte med hvid tekst, så de følger den gældende designmanual.
  • Piktogrammer til elevatorer, toiletter m.v.

Oprydning

Undervejs i hele forløbet rydder vi op. Vi fjerner forældede skilte samt lokale skilteløsninger, så de nye skilte og de gennemgående principper i den nye løsning er synlige og ikke drukner i den gamle skilteskov og andre logikker. Deri ligger også en henstilling om ikke at sætte nye lokale skilteløsninger i værk. Tag i stedet kontakt til Teknisk Service, 8888@sdu.dk, så vi sammen kan finde en løsning, der passer ind i den øvrige skiltning og vejvisning til gavn for de besøgende, studerende og medarbejdere, der færdes på Campus Odense.

Spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder Rie Zimmer Rasmussen, Teknisk Service, rzr@sdu.dk, 65504026.

Skriv til 8888@sdu.dk med rettelser til skilte eller behov for yderligere skiltning.


Redaktionen afsluttet: 25.02.2022