Skip to main content
DA / EN

SDU

Ny aftale mellem fonde og universiteterne styrker forskningen

Danske Universiteter og seks private forskningsfonde er blevet enige om en aftale om en model for fondenes dækning af forskningsprojekters omkostninger på universiteterne.

Danske Universiteter og seks private forskningsfinansierende fonde, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Lundbeckfonden og LEO Fondet, har indgået en aftale, der styrker transparensen omkring fondenes bidrag til forskning på universiteterne og definerer en klar økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde.

Aftalen skaber øget transparens om omkostningerne, en klar betalingsfordeling mellem fonde og universiteter samt mere forenklede og standardiserede ansøgnings- og administrationsprocesser til gavn for både universiteter, forskere og fonde.

Bæredygtigt forskningslandskab

Med det nuværende antal projektfinansierede årsværk fra de private fonde, der er med i aftalen, anslås det, at fondenes samlede bidrag til dækning af afledte omkostninger vil ligge mellem ca. 700 - 800 millioner kroner årligt, når aftalen er fuldt implementeret.

- Det er glædeligt, at denne aftale er landet. Der er ingen tvivl om, at vinderen er dansk forskning. Vi ser frem til at udmønte denne aftale på SDU, hvor formålet har været at skabe grundlaget for et bæredygtigt forskningslandskab. Aftalen understreger heldigvis, at universiteter og fonde har en fælles interesse i at sikre så høj en kvalitet i dansk forskning som muligt, siger rektor Jens Ringsmose.

Læs mere om aftalen på Danske Universiteters hjemmeside: https://dkuni.dk/pressemeddelelser/en-god-dag-for-dansk-forskning-ny-aftale-mellem-fonde-og-universiteter-styrker-dansk-forskning/

Redaktionen afsluttet: 03.11.2023