Skip to main content
DA / EN
Skiltning

Brug gangnavnene til at lede folk på rette vej

Projektet om skiltning og vejvisning på Campus Odense, som Teknisk Service har kørt, er slut. Projektet har haft som mål at gøre skiltning af indgange og gange tydeligere og dermed gøre det nemmere at finde rundt på Campus Odense.

Af Teknisk Service, , 14-04-2023

Et tydeligt vejnet

Kernen i vores løsning er en tydeliggørelse af det oprindelige "vejnet" i kombination med verdenshjørnerne, så det i højere grad kan bruges til at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål.

Vejnettet består af de nord-sydgående gange Gydehutten og Stenten samt de øst-vestgående større sidegange Knoldene, Krogene, Bøgene, Lysningen, Agrene og Vangene.

Læs mere om gangenes navne på Campus Odense: https://www.sdu.dk/om_sdu/sdus_profil/historie/universitetshistorisk-udvalg/historien_bag_gangenes_navne.

Snart bliver bygningerne, der skal huse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, taget i brug; og her kommer flere navne til: Den nord-sydgående hovedgang Aksen og de tilstødende øst-vestgående gange Skoven, Marken, Tveden, Toften og Forten.

Læse mere om navngivning af gangene i bygningerne til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: https://sdunet.dk/enheder/fakulteter/sundhedsvidenskab/sdu_nyt_sund/nyheder/seneste_nyt/det-hedder-gangene-i-nyt-sund.

Brug gangnavnene

Vi vil her ved projektets afslutning igen opfordre til, at I udnytter, at vejnettet nu står tydeligere, og bruger navnene på indgange og gange, når I på den ene eller anden måde skal lede folk hen til et mødelokale, et undervisningslokale, en servicefunktion, et kontor eller en afdeling.

Med den information bliver det nemmere for folk at lave en kobling til de kort og skilte, som skal hjælpe dem på vej, og som de møder både på og omkring Campus Odense.

Projektet har leveret følgende:

  • Standere med kort og fingerskilte, der peger mod indgangene, placeret rundt om Campus ved stier og på parkerings- og busholdepladser.
  • Nye kort, som afspejler navngivningen af gange og indgange, og hjælper én med at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål.
  • Skilte over alle indgangsdørene navngivet efter de hovedstrøg, de leder ind til, og med angivelse af hvilken side af Campus, man befinder sig på.
  • Markering af gangnavne indenfor med skilte over dørene til gangene.
  • 'Kompasser' på gulvene, hvor gangene krydser hinanden, som viser gangnavne og retninger.
  • Skiltning ved trappeopgangene på hovedgangene med angivelse af hvilken gang, man er på, og henvisning til undervisnings- og mødelokaler m.v. oppe og nede.
  • Hængeskilte og folier på dørene fra de store gange til sidegangene med angivelse af afdelinger, undervisnings- og mødelokaler.
  • Udskiftning af blå skilte ved f.eks. undervisningslokalerne til sorte skilte med hvid tekst, så de følger den gældende designmanual.

Skiltning skal tilpasses den nye løsning

Undervejs i hele forløbet har vi ryddet op. Vi har fjernet forældede skilte samt lokale skilteløsninger, så de nye skilte og de gennemgående principper i den nye løsning er synlige og ikke drukner i den gamle skilteskov og andre logikker.

Hvis I har rettelser til skilte eller behov for yderligere skiltning, så tag kontakt til os i Teknisk Service via 8888@sdu.dk. Så finder vi sammen løsninger, der passer ind i den øvrige skiltning og vejvisning til gavn for de besøgende, studerende og medarbejdere, der færdes på Campus Odense.


Redaktionen afsluttet: 14.04.2023