Skip to main content
DA / EN

Sikkerhed

Ny PET-kampagne skal skabe fokus på sikkerhed i forskningen

Hvordan beskytter vi bedst dansk forskning mod de alvorlige sikkerhedsmæssige, økonomiske og etiske konsekvenser, som kan opstå i internationale samarbejder? Det sætter en ny kampagne spot på.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 30-01-2024

Vi lever desværre i en urolig verden og i en global konkurrencesituation.

Det stiller nye krav til forskere og vidensinstitutioner i forhold til at beskytte forskningen, og derfor har PET netop lanceret en ny kampagne, der skal skabe øget opmærksomhed blandt landets forskere på sikkerheden indenfor forretningskritiske områder. Den bliver i disse dage rullet ud på SDU og landets øvrige universiteter på diverse kanaler.

På SDU står sikkerhedschef Mads Niemann-Christensen i spidsen for universitetets implementering af de nationale retningslinjer for sikkerhed omkring internationale forsknings- og innovationssamarbejder, også kaldet URIS-anbefalingerne. Se mere om anbefalingerne. 

Pas på din forskning

Han siger om kampagnen fra PET:
- Det er vigtigt, at alle på universitetet er opmærksomme på, at der rundtomkring skabes forskning, som vi skal beskytte og passe på. For det er samtidig forskning, som kan være meget interessant for fremmede magter som en nem genvej til succes. Kampagnen skal være med til at skabe øget fokus på sikkerhed blandt forskerne.

Mads Niemann-Christensen opfordrer helt grundlæggende til ekstra omtanke i hele organisationen i forhold internationale forskningssamarbejder, og han understreger samtidig, at sikkerheds-perspektivet hele tiden skal balanceres i forhold til den akademiske verdens centrale værdier om åbenhed og fri bevægelighed for viden og ideer.

- Vi implementerer anbefalingerne ud fra en klar risikobaseret tilgang, men samtidig med stort fokus på, at vi ikke overimplementerer. Vi er og skal fortsat være et universitet, der aktivt søger internationale samarbejder, der både nu og i fremtiden – er meget afgørende for universitetet, siger sikkerhedschefen.

Sikkerhed i dagligdagen

Det er Mads Niemann-Christensens forhåbning, at opmærksomheden på risici og sikkerhed i forbindelse med internationalt samarbejde vil blive lige så naturligt, som når vi i dag er gode til ikke at åbne en phishing-mail.

Og er man i tvivl om konkrete sikkerhedsspørgsmål ved forskningssamarbejder og i andre sammenhænge er det gode råd altid at gå til nærmeste leder. Man er også altid velkommen til at kontakte Mads Niemann-Christensen, han kan kontaktes på mail mcnc@sdu.dk.

Du kan læse mere om SDU’s indsats vedrørende forsknings- og innovationssikkerhed og implementering af URIS-anbefalingerne her 

Kort om kampagnen

  • PET lancerede d. 29/1-24 informationskampagnen ”Sikker forskning – lidt af en videnskab”, hvor de for alvor sætter fokus på forsknings- og videnssikkerhed. 
  • Det er en målrettet indsats over for videnskabeligt personale for at skabe opmærksomhed på spionagetruslen og truslen fra anden ulovlig eller uønsket vidensoverførsel. 
  • Kampagnen skal ses i sammenhæng med SDU’s arbejde med implementeringen af URIS-anbefalingerne, der i øjeblikket foregår med deltagelse af institutledere fra alle fakulteter på SDU. 
  • PET har  med afsæt i URIS-anbefalingerne oprettet Center for Innovations – og Videnssikkerhed, som har til opgave at øge modstandsdygtigheden mod spionage og anden uønsket vidensoverførsel i danske forskningsinstitutioner. Her sidder man klar til at rådgive om den nye sikkerhedspolitiske hverdag.   
Redaktionen afsluttet: 30.01.2024