Skip to main content
DA / EN

Sikkerhed

Implementering af URIS-anbefalingerne får endnu et skub

Med ansættelsen af Mads Niemann-Christensen som sikkerhedschef får implementeringen af URIS-anbefalingerne et skub. Anbefalingerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og skal sikre forskellige aspekter af forretningskritisk sikkerhed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte i 2020 Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde. Danske og udenlandske efterretninger viser nemlig, at internationalt forskningssamarbejde kan have alvorlige sikkerhedsmæssige, økonomiske og etiske konsekvenser.

Udvalget har gennemgået eksisterende rammer for de nuværende samarbejde på tværs af nationer og er sidenhen kommet med konkrete anbefalinger til nye tiltag. Implementeringen af disse anbefalinger går nu for alvor i gang på Syddansk Universitet, hvor udrulningen fortsætter med Mads Niemann-Christensen i spidsen.

Skal beskytte SDU på en række områder

URIS-anbefalingerne går overordnet ud på at identificere og beskytte forskning, kende samarbejdspartnere, og beskytte institutionen, de ansatte og studerende.

- Udover at arbejde med den konkrete implementering kommer jeg til  at arbejder for en endnu tættere koordinering og samarbejde mellem de enheder, der beskæftiger sig med forskellige perspektiver på sikkerhed – altså forsknings- og videnssikkerhed, IT-sikkerhed, databeskyttelse, beredskab, kontrakter mm., siger Mads Niemann-Christensen og fortsætter:

- En vigtig forudsætning er, at SDU får  styrket sin sikkerhedskultur yderligere. Det betyder, at det gerne skal være en naturlig del af tankegangen hos ansatte, at eventuelle forskningssamarbejder også bør bero på en vurdering af risikoen (etiske, økonomiske og sikkerhedsmæssig) ved samarbejdet. Vi skal tænke sikkerhed ind i samarbejder på samme måde, som vi værner om at få gennemført opdateringer på it-udstyr og software. Det skal være en naturlig del af arbejdsdagen.

Er klar med sparring

Mads Niemann-Christensen kommer også til at deltage i Forum for Internationalt koordination og samarbejde (FIKS) under Uddannelses- og forskningsministeriet, hvor han afløser universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind som SDU’s repræsentant i forummet.

Ved tvivl om sikkerhedsaspekter ved forskningssamarbejder og i andre sammenhænge er det gode råd at følge ledelsesstrengen og gå til nærmeste leder. Mads Niemann-Christensen står gerne klar til at vejlede i konkrete tvivlssager – han kan kontaktes på mail MCNC@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 25.10.2023