Skip to main content
DA / EN

Ukraine

Opfølgning på SDU’s opbakning til Ukraine

SDU og de øvrige universiteter i Danmark skelner mellem individer og institutioner, når samarbejde med Rusland og Belarus indstilles.

SDU udmeldte den 3. marts 2022, at SDU sammen med de øvrige universiteter i Danmark fordømmer den russiske stats invasion af Ukraine, og derfor indstiller samarbejdet med statslige institutioner i Rusland og Belarus.

Udmeldingen har affødt spørgsmål om hvilke samarbejder, som indstilles, og hvilke samarbejder, som fortsætter.

SDU skelner mellem samarbejde indgået bilateralt mellem SDU og statslige institutioner i Rusland og Belarus, som vil blive indstillet, og samarbejde mellem SDU eller ansatte på SDU med individer/borgere fra Rusland og Belarus, som kan fortsætte.

Vedrørende studerende:

SDU har indgået et antal bilaterale aftaler med institutioner i Rusland, eksempelvis om udveksling af studerende mellem Danmark og Rusland. Fra det kommende semester vil aftalerne blive suspenderet, således at danske studerende ikke vil kunne rejse til Rusland på et udvekslingsophold baseret på aftalerne, og tilsvarende kan russiske studerende ikke rejse til SDU baseret på aftalerne. SDU vil ikke indgå nye bilaterale institutionsaftaler med universiteter i Rusland eller Belarus.

Studerende fra Rusland, som er i gang med et semester på SDU, baseret på en udvekslingsaftale mellem SDU og et russisk universitet, kan fortsætte opholdet på SDU til udgangen af semesteret.

Ansøgere fra Rusland eller Belarus, som selv søger en af SDU’s uddannelser, vil blive betragtet som individer, og ansøgninger vil blive behandlet på lige fod med ansøgninger fra andre lande.

Vedrørende forskning:  

Tilsvarende indstiller SDU bilaterale institutionelle forskningsaftaler mellem SDU og institutioner i Rusland eller Belarus.

Ansatte på SDU, som har relationer til forskere eller fagfæller fra Rusland eller Belarus, kan fortsætte samarbejdet, eksempelvis om konkrete forskningsprojekter eller publicering af forskningsresultater.

Det skal understreges, at SDU’s indstilling af samarbejdet med det russiske såvel som det belarussiske styre, ikke er rettet mod det russiske eller belarussiske folk.

Som universitet er SDU optaget af at behandle studerende og ansatte ordentligt og respektfuldt uanset nationalitet og baggrund.

Studerende og ansatte med behov for støtte og hjælp

Ansatte på SDU med relationer til Ukraine, Rusland eller Belarus er velkomne til at kontakte nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller SDU HR ved behov for støtte og hjælp.

Studerende på SDU med relationer til Ukraine, Rusland eller Belarus er velkomne til at kontakte Studieservice tlf. 6550 1050 ved behov for støtte og hjælp

Læs pressemeddelelser

Den fælles pressemeddelelse og fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine fra de otte danske universiteter: https://dkuni.dk/pressemeddelelser/danske-universiteter-indstiller-samarbejde-med-rusland-og-belarus/

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har tirsdag den 1. marts udsendt en pressemeddelelse med opfordring til at indstille eventuelt uddannelses-, forsknings- og innovationssamarbejde med institutioner i Rusland og Belarus:  https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/opfordring-til-at-indstille-samarbejde-med-rusland-og-belarus

Redaktionen afsluttet: 10.03.2022