Skip to main content
DA / EN

SDU

Ytringsfrihed og respekt for forskellighed

SDU værner om ytringsfriheden og den enkeltes ret til at bruge den. Ud over at være en fundamental rettighed i et demokrati så er ytringsfriheden også afgørende for et universitets virke. Ytringsfriheden hænger uløseligt sammen med den akademiske frihed og forskningsfriheden.

SDU’s erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed baserer sig på universiteternes grundværdier, der har rødder i oplysningstiden. Det er den akademiske frihed, der har været forudsætningen for, at universiteterne har genereret ny viden gennem mange år, og den frihed forpligter universitetet, ledelsen, forskerne og underviserne.

Vi har en klar forventning om, at der hersker respekt om alles ret til at kunne ytre sig frit. Men det er vigtigt at understrege, at SDU som organisation ikke kan tages til indtægt for den enkelte medarbejders ytringer. Desuden understreger de personalepolitiske retningslinjer, at ”SDU ønsker en omgangstone, der hviler på ordentlighed og er præget af et menneskesyn, der viser respekt for forskellighed og den enkelte medarbejders integritet.”

En god omgangstone og adfærd er alles ansvar

Vi vil gerne understrege, at alle har et ansvar for at bidrage til at opretholde en ordentlig omgangstone og adfærd. Det gør man ved at vise respekt og gøre en indsats for at forstå andres synspunkter og holdninger. Men også ved at udfordre synspunkter, holdninger og ideer, som man er uenig i.

SDU rummer og lægger lokaler til mange diskussioner og ytringer. Det er en del af vores natur som et universitet, der står på oplysningstidens idealer. Til enhver tid er hensynet til ytringsfrihedens ukrænkelighed inden for lovens rammer større end hensynet til eventuelle krænkede. Dette gælder også ytringer, som forekommer ubehagelige, forkerte eller anstødelige.

Venlig hilsen

Jens Ringsmose,
Rektor

Helle Waagepetersen,
Prorektor

Thomas Buchvald Vind,
Universitetsdirektør

Læs SDU’s erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed: https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/erklaering-om-forsknings-undervisnings-og-ytringsfrihed

Læs SDU’s personalepolitiske retningslinjer:

https://sdunet.dk/da/enheder/faellesomraade/kommunikation-medarbejderportal/personaleforhold_og_arbejdsmiljoe/ansaettelsesforhold/personalepolitik

Læs SDU’s Fælles kodeks for adfærd: https://mitsdu.dk/-/media/mitsdu/filer/vejledning/vejledning/20220617_kodeks-for-studieadfaerd.pdf


Redaktionen afsluttet: 01.11.2023