Skip to main content
DA / EN

Erklæring om ytringsfrihed ved SDU

Ny erklæring om forsknings- undervisnings- og ytringsfrihed

SDU’s bestyrelse har godkendt en erklæring, der definerer en ramme for, hvordan universitet forholder sig i sager, der kredser om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed. Erklæringen er udarbejdet af en medarbejderbaseret arbejdsgruppe, som mener, at det vil gavne både ansatte og studerende på SDU med et officielt dokument.

SDU har nu officielt en erklæring, der skal tjene som et kompas for ansatte og give dem et godt rygstød, og som universitetet samtidig kan bruge som rettesnor i sager om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed. Det står klart efter bestyrelsesmødet 13. juni, hvor erklæringen blev godkendt. 

Det færdige resultat glæder SDU’s rektor Jens Ringsmose, som fortsat mener, at den interne drøftelse af SDU’s grundlæggende værdier og den endelige erklæring vil være nyttigt for universitetet fremover.

- Uden et klart og eksplicit formuleret værdimæssigt grundlag, der kan tjene som kompas eller kort og give overordnede svar på, hvad universitetets helt fundamentale værdier er, bliver det vanskeligt at tage stilling til kommende sager på en konsekvent og transparent måde. Jeg er meget glad for det endelige resultat og for arbejdsgruppen og alle involverede kollegiale parters indsats.

Vigtigt dokument for SDU-ansatte

Erklæringen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med en bred involvering af de kollegiale organer. Siden januar har den mødtes med interne og eksterne personer og orienteret sig bredt i dansk og internationalt materiale om friheden til at forske, undervise, debattere og ytre sig.

Formanden for arbejdsgruppen er professor Sten Rynning, og han er rigtig glad for den medarbejderbårne arbejdsproces, som er mundet ud i en læsevenlig erklæring, som kobler frihedsrettighederne op på universitetets egentlige og højere formål - nemlig at skabe ny viden.

- På vegne af arbejdsgruppen synes jeg, at vi har fået et fantastisk godt og sammenhængende produkt. Det er vigtigt med en erklæring, som meget klart kommunikerer, hvordan universitet står i konkrete sager, som er vanskelige og let bliver politiske og moralske. Erklæringen giver et godt rygstød for at bedrive forskning og undervisning, og den forsikrer SDU-ansatte og -studerende om, man kan godt kaste sig ud i at skabe viden, uden at man af den årsag vil risikere at komme i klemme, siger han.

Historisk afsæt for erklæringen

SDU’s nye erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed er i tråd med universiteternes grundværdier, der går tilbage til oplysningstiden. Det er den akademiske frihed, der har været forudsætningen for, at universiteterne har genereret ny viden gennem mange år, og den frihed forpligter universitet, ledelsen, forskerne og underviserne.

- Universitetets formål er at søge, skabe og udbrede viden til gavn for samfundet og menneskeheden. Forskningsfrihed, undervisningsfrihed, og debat- og ytringsfrihed er midler til dette formål. Frihederne skaber den institutionelle autonomi for universitetet og det individuelle frihedsrum for forskerne og underviserne, som tilvejebringelsen af ny erkendelse forudsætter. Disse friheder er historisk betingede og skal ikke tages for givet, lyder det bl.a. i erklæringen.

Sten Rynning understreger, at der fortsat vil være rammer at agere indenfor som forsker eller underviser.

- Erklæringen synliggør og illustrerer også, at med alle friheder kommer der et ansvar for aktørerne. Frihed og ansvar går hånd i hånd, og frihedsrettighederne er på den måde et middel til at nå et højere mål om mere viden.

Hent den fulde erklæring

Hent pdf filen her

Redaktionen afsluttet: