Skip to main content
DA / EN

EPICUR

Første SDU ansat til et EPICUR event!

Lektor Dorte Jagetic Andersen fra SDUs Center of Border Regions deltog som den første SDU’er i et forskningsseminar om europæisk identitet udbudt gennem EPICUR European University, som SDU blev medlem af i slutningen af 2021.

Af Ida Thøstesen, , 15-06-2022

Første SDU ansat til et EPICUR event!

EPICUR afholder adskillige EPICamps, der er online, interaktiv research events, hvor forskere på tværs af EPICUR universiteterne mødes for at udveksle ideer, samarbejde og skabe netværk. Dorte var Chair på diskussionen om " Margins, borders, exile: what about identities".

Efter en positiv oplevelse til EPICamp'en har Dorte nu skabt sig et førstehåndsindtryk af, hvad EPICUR kan tilføre SDU:

"Det spændende ved EPICUR, for mig at se, er at projektet lægger op til udveksling omkring universitetsundervisning, på en praktisk tilgængelig måde, og ikke lige så stort anlagt som de fleste EU-initiativer på uddannelsesområdet. På europæiske studier i Sønderborg har vi længe efterlyst muligheden af uddannelsessamarbejde og udveksling, baseret på relationer, som kan være spontane, kortvarende og uformelle - dvs. netværksrelationer hinsides de mere rigide, institutionelt baserede udvekslinger, såsom ERASMUS+, og ERASMUS Mundus. EPICUR lægger for mig at se op til at undervisere vil kunne udveksle dele af deres undervisning, såsom pensum, og der vil kunne undervises enkelte moduler i fællesskab på tværs af universiteter, også med online tilstedeværelse andetstedsfra. Studerende vil dermed kunne følge undervisning på andre europæiske universiteter, uden nødvendigvis at være indskrevet eller skulle flytte til udlandet i en længere periode.

Et andet positivt aspekt for mig at se, er den fælleseuropæiske kontekst. En ting er internationalisering, et fænomen, som langt hen ad vejen er blevet og bliver dikteret af den engelsksprogede verdens akademia. Noget andet er det fælleseuropæiske, som lægger op til mere diversitet i uddannelses- og undervisningslandskabet. I denne kontekst er det netop ikke nok med et enkelt sprog og en enkelt dannelseskultur. At skabe et mere solidt fundament for den fælleseuropæiske udveksling indenfor uddannelse, er derfor vejen frem i blandt en nutidig studenterpopulation der er globalt mindet og, for mig at se, har vanskeligere ved at tolerere ensidigt kulturelt hegemoni end tidligere generationer."

For at fejre SDU's første officielle deltagelse i et EPICUR arrangement, overraskede Rektor Jens Ringsmose, Dorte med blomster og en snak om EPICUR:

"Det er en utrolig spændende proces vi er i med deltagelsen i EPICUR. Det er en alliance, der gavner hele SDU - og jeg glæder mig over at se flere små initiativer blomstre op rundt omkring på SDU. Alliancen kommer til at bringe værdi til både studerende, undervisere og administrative ansatte, da en hel ny verden af samarbejde og muligheder åbner sig. SDU er et universitet i international klasse, som uddanner og forsker i store globale samfundsudfordringer. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi skaber stærke internationale samarbejder, der kan give os nye perspektiver på vores forskning og undervisning. Jeg er sikker på, at Dorte bliver den første i en lang række af SDU'ere, der sammen med dygtige kolleger fra vores alliancepartnere bidrager til at forme fremtidens europæiske uddannelses- og forskningslandskab."


Hvad er EPICUR?

SDU blev i slutningen af 2021 en del af EPICUR, der består af 9 førende europæiske universiteter.

De udfør tilsammen et såkaldt European University, der samarbejder strategisk om at skabe en fælles overbygning struktur, der både indeholder fælles uddannelses- og forskningsaktiviteter.

De 9 partneruniversiteter har udarbejdet en fælles langsigtet strategi for udvikling af et tættere og mere institutionaliseret samarbejde inden for uddannelse, forskning og samfundsengagement.

I perioden 2022-26 skal der således udrulles en række innovative strukturer og faglige aktiviteter, der tilvejebringer et fælles europæisk campus - ikke i form af en særskilt fysisk institution, men som et netværksbaseret fællesskab, som deler en fælles digital uddannelsesplatform med aktiviteter både online og fysisk på alle partneruniversiteters nuværende lokationer.


Redaktionen afsluttet: 15.06.2022