Skip to main content
DA / EN
Optag 2022

5152 har søgt en SDU-uddannelse som førsteprioritet

Antallet af personer, der har prioriteret en af SDU’s videregående uddannelser højest, ligger i år på 5152, hvilket svarer til en tilbagegang på 12%. Hele universitetssektoren oplever tilbagegang i søgningen.

5152 har i år valgt en SDU-uddannelse som førsteprioritet. Det står klart efter gårsdagens deadline for at søge ind på en videregående uddannelse i hele landet. Førsteprioritetsansøgningerne er ud af et samlet antal ansøgninger på 17.735 fordelt på 11.287 ansøgere. Sammenligner man med sidste år svarer antallet af førsteprioritetsansøgninger til et fald på 12 %.

Tilbagegangen i søgningen ligger på niveau med den generelle tendens for hele universitetssektoren, som oplever et fald på 9% i antallet af førsteprioritetsansøgninger. Ifølge rektor Jens Ringsmose var det af flere årsager forventeligt, at årets søgning ville mindre, end det har været tilfældet de sidste exceptionelle år, hvor COVID-pandemien resulterede i en stor tilslutning til de videregående uddannelser.

- Jeg er utrolig glad for alle de ansøgere, der har SDU som deres førsteprioritet. Vi havde forventet et fald, dels pga. rekordsøgningen i 2020 og 2021, men der er også en demografisk udvikling med mindre ungdomsårgange, som begynder at kunne mærkes. Endelig har vi på SDU indført karakterkrav på alle uddannelser og hævet karaktergrænsen på nogle uddannelser. Det er gjort for at give uddannelseskvaliteten et ekstra løft og vil også påvirke den samlede søgning, siger han.

Fremgang på TEK og i Sønderborg

For andet år i træk oplever man en flot fremgang i søgningen til SDU’s uddannelsestilbud i Sønderborg. 32% flere ansøgere har en uddannelse dér som højeste ønske. Hos de resterende SDU-campusser er der et fald i søgningen.

På fakultetsniveau ses der en tilbagegang på alle områder med undtagelse af Det Tekniske Fakultet, der ser en lille stigning på 1% sammenlignet med 2021-søgningen.

Den største tilbagegang ses på det naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og humanistiske område.

Ansøgerne får svar 28. juli

De håbefulde ansøgere får svar på, om de tilbydes en studieplads den 28. juli og har derefter indtil 6. august til at svare på, at de takker ja til pladsen. Indtil da gøres alt klar for at skabe den bedste studiestart for de nye studerende, forklarer SDU’s studiechef Annette Lund.

– Vi takker meget for ansøgningerne og glæder os til at møde alle vores nye studerende på SDU. Vi vil nu gå i gang med at få fordelt pladserne og klargøre studiestarten til september, siger hun.

 


Redaktionen afsluttet: 06.07.2022