Skip to main content
DA / EN

Indkøb

SDU får nye fællesvarer på centrallageret

Fra midt juni 2022 introduceres nye SDU Fællesvarer på hele SDU. SDU Fællesvarers primære funktion er at sikre et bæredygtigt, miljøvenligt og enkelt sortiment af udvalgte produkter, hvor logistik, administration, lager og økonomi samlet bidrager til universitetets bæredygtige udvikling.

Hvad er SDU Fællesvarer?

SDU har i en årrække haft specifikke fællesvarer, som er varer, der er blevet omkostningsført centralt på SDU, og dermed har været finansieret i SDU’s budgetmodel på samme måde som husleje. Det drejer sig om bl.a. telefoni, porto/fragt, toiletpapir og kopi. Omkostningsniveauet på disse varegrupper er siden 2013 blevet halveret. Fællesadministrationen har haft det daglige driftsansvar for indkøb, logistik og betaling.

Det glæder mig at vi kan tilbyde endnu flere fællesvarer på SDU. Fællesvarer medfører administrativ forenkling, bedre indkøbspriser og mindre transport, da SDU kan koordinere købet af varer på tværs af universitetet

Thomas Buchvald Vind, Universitetsdirektør

Hvorfor skal vi have flere fællesvarer?

Styregruppen for Indkøb har som en del af SDU’s Indkøbspolitik og -strategi arbejdet med standardisering og fællesindkøb af yderligere varegrupper med henblik på at gøre dem til SDU Fællesvarer. Det drejer sig om:

  • Forbrugsartikler og værnemidler
  • Kontorartikler
  • Kontormøbler
  • IT-tilbehør (under 500 kr.)
  • Kaffe og te (Kommer efterår 2022)

SDU Fællesvarer rummer en masse fordele, hvad angår logistik, administration, lagre og økonomi. Der vil f.eks. være færre anløb af fragtbiler, modtagelser, registreringer og håndteringer samt bedre planlægning af leverancer til slutbrugere. Samtidig vil administrationen have færre bestillinger, fakturahåndteringer og betalingskørsler. SDU Fællesvarer vil også få betydning for SDU’s lagre, som vil samles til et enkelt centralt lager, hvormed vi kan reducere lageropbygning rundt om på universitetet. Levering vil fremover ske i de rette mængder, som passer til forbruget på SDU.

Derudover vil det være muligt at sende brugte fællesvarer til genanvendelse på SDU uden mellemfinansiering via SDU Brugtvarebørs. Det gælder særligt møbler og it-udstyr.

Organisationen af Fællesvarer er et rigtigt fint tiltag, der kan sikre hurtig og ubureaukratisk hjemtagning af de varer, vi især bruger i hverdagen

Mads Funding, Sekretariatschef, HUM

SDU Fællesvarer: Det enkle og bæredygtige valg

I arbejdet for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb, vil vi på SDU anvende vores ressourcer smartere og forbruge mindre. SDU Fællesvarer er med til at sikre, at universitetets ønske om opfyldelse af FN’s Verdensmål bliver udbygget. Dette skyldes, at implementeringen af SDU Fællesvarer medfører en høj reduktion af papir, transport, affald og CO2-udledning ved de pågældende produkter. SDU Fællesvarer har nemlig en lang række fordele, som sikrer et bæredygtigt universitet, idet sortimentet består af miljømærkede produkter, som sikrer en stor genanvendelsesmulighed for universitetet. F.eks. omfatter SDU Fællesvarer et udvalg af møbler, som på sigt skaber ensartethed på universitetet, og som er udvalgt til at kunne matche alle SDU’s kontorlokaler, installationer, ergonomi og arbejdsmiljø. Således sikres mulighed for en høj grad af anvendelse og genanvendelse af SDU Fællesvarer alle steder på universitetet. Levetiden på sortimentet vil derfor kunne forlænges, og færre ny-køb vil skulle foretages, hvilket oven i den bæredygtige agenda også vil kunne give SDU en økonomisk gevinst i form af besparelser. Samtidig vil det bevirke en reduktion af CO2-udledningen grundet mindre produktion og transport af nye produkter. 

Flere Fællesvarer er en stor gevinst for SDU og fakulteterne. Vi opnår billigere indkøb, samtidig med at de daglige arbejdsgange for indkøb, fakturering og lagerstyring gøres nemmere

Kirsten Præstegaard, Sekretariatschef, TEK

Hvordan bestiller jeg en SDU Fællesvare? 

SDU Fællesvarer bestilles ved centrallageret gennem indkøbssystemet, og der kræves lokal godkendelse af købet. SDU fællesvarer finansieres via en finansieringsmodel, som alle enheder bidrager til, og som direktionen har godkendt. 

Fællesvarer bidrager positivt til administrative forenklinger, men omfanget og benyttelsen af fællesvareordningen skal ske med omtanke, så det naturlige økonomiske incitament til at agere hensigtsmæssigt sikres

Merete Munk, Sekretariatschef, SUND

Kan jeg få den samme kuglepen, som jeg altid har købt?

Med indførelsen af flere fællesvarer betyder det, at du som forbruger af varerne kan opleve, at den kontorartikel, som du købte før, ikke længere er en del af fællesvaresortimentet, men at du i stedet kan finde et tilsvarende produkt, som opfylder samme behov.

Men inden du bestiller en ny kuglepen eller en anden fællesvare kan du måske stoppe op og overveje, om indkøbet er nødvendigt, og om opgaven kan løses på anden vis.

De mange fordele overstiger langt eventuelle ulemper. Vi kommer på SDU til at handle ind på en meget smartere, mere økonomisk og ikke mindst mere bæredygtig måde med fællesvaremodellen

Klaus Hollmann, Sekretariatschef, SAMF

Hvordan er sortimentet udvalgt?

SDU Fællesvarer er et nøje udvalgt sortiment af produkter, hvor økonomi, anvendelighed, kvalitet og bæredygtighed har været vigtige udvælgelseskriterier. Sortimentet er udvalgt af arbejdsgrupper, som har været nedsat for hver varekategori. Arbejdsgrupperne har bestået af brugere fra fakulteter og fællesadministrationen. Sortimentet har efterfølgende været i høring via indkøbskoordinatorerne på hvert fakultet.

For fremadrettet at sikre det rette sortiment og kvalitet af SDU Fællesvarer vil arbejdsgrupperne mødes halvårligt eller ved behov i forbindelse med sortiment-tilpasninger eller aftaleskift.

Brugere har altid mulighed for at indmelde ønsker og ændringsforslag til SDU Fællesvarer ved at skrive til indkob@sdu.dk

For brugeren er gevinsterne ved at indføre flere fællesvarer, at brugeren vil opleve et enklere valg, bestilling og hurtigere levering af almindeligt brugte varer i hverdagen. Dertil kommer økonomiske gevinster i form af billigere indkøb og færre udgifter til fakturahåndtering

Niels Kring, Sekretariatschef, NAT

Redaktionen afsluttet: 10.06.2022