Skip to main content
DA / EN

SDUx

SDUx-eksperimentet afsluttes

For halvandet år siden besluttede ledelsen at afprøve et eksperiment med at udvikle nye former for efter- og videreuddannelse under navnet SDUx. Eksperimentet afsluttes nu, og den viden, der er indhentet, vil blive taget med videre i universitetets arbejde med ’livslang læring’.

SDU’s ledelse har på baggrund af en evaluering besluttet at afslutte konceptet SDUx som et specifikt eksperiment inden for universitetets samarbejde med virksomheder om livslang læring.

SDUx har desværre ikke fået den nødvendige luft under vingerne i forhold til efterspørgsel efter kurser og i forhold til at forankre konceptet på universitetet. Ledelsen vurderer derfor, at yderligere investeringer i SDUx ikke kommer til at stå mål med den potentielle værdiskabelse i form af erfaringer, relationsopbygning og indtægter.

- I arbejdet med at udvikle konceptet SDUx har SDU fået nyttige erfaringer om, hvordan vi sammen med virksomhederne kan skabe efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der modsvarer deres behov i forhold til indhold og opbygning, siger prorektor Helle Waagepetersen.

- Vi har lært, at netop samarbejdet med virksomhederne om udviklingen er vigtigt, men også, at mere generelle kursusaktiviteter har svært ved at opnå den fornødne efterspørgsel fra virksomhedernes side.

Forsat brug for livslang læring

- De opnåede erfaringer genereret i SDUx-regi vil blive væsentlige, når SDU i de kommende år skal udvikle og udvide porteføljen af uddannelses- og kursustilbud til mennesker i beskæftigelse, siger prorektor Helle Waagepetersen.

Kandidatreformen og en tiltagende politisk forventning om, at mennesker i beskæftigelse skal kunne efteruddanne sig via universiteternes udbud af ’livslang læring’-aktiviteter, betyder, at også SDU vil arbejde med porteføljen af tilbud til mennesker i beskæftigelse i de kommende år – fra udbuddet af masteruddannelser og erhvervskandidatuddannelser til korte forløb og online-tilbud.

- SDU’s ledelse vil i løbet af de kommende måneder inddrage direktionen i drøftelser om den videre udvikling af området, siger SDU’s prorektor, som på vegne af SDU’s ledelse sender en stor tak til alle de mange engagerede personer på SDU, som har været involveret i at udvikle og afprøve konceptet SDUx.

Kurser i regi af SDUx, der allerede er planlagt og aftalt med eksterne aktører, vil blive gennemført som planlagt.

Redaktionen afsluttet: 16.05.2024