Skip to main content
DA / EN

Nyt SUND

Tyverier på nyt SUND

I den senere tid har der desværre været flere tyverier på Nyt SUND.

Det er helt forståeligt, at tyverierne giver anledning til stor frustration og utryghed for ansatte og studerende, som dagligt færdes i området.

Ledelsen tager naturligvis situationen meget alvorligt, og vi har derfor iværksat flere initiativer, som skal medvirke til at genskabe trygheden og forhindre fortsatte tyverier.

Konkret har vi nedsat en gruppe med ledelsesrepræsentanter for relevante områder på universitetet, der i tæt dialog med politiet koordinerer og håndterer situationen.

Alle tyverier bliver således løbende registreret og anmeldt til politiet, så de kan indgå politiets samlede efterforskning af tyverierne.

På Nyt SUND anvendes alle steder en særlig digital nøgle, der sætter et spor i de låse, som nøglen anvendes i. Oplysninger om anvendte nøgler stilles til rådighed for politiets efterforskning af tyverierne. I den kommende tid vil vi endvidere tage initiativ til at sikre, at nøgler er udleveret til rette ejer. Samtidig vil vi gennemgå og stramme proceduren for udlevering af nøgler, så nøgler ikke havner i de forkerte hænder. Der vil blive informeret nærmere om nøgleudlevering i den kommende tid.

For at holde øje med uvedkommende færdsel på Nyt SUND, planlægger vi at opsætte videoovervågning på udvalgte steder ved indgange og gangpartier. I arealer med videoovervågning vil der blive skiltet med oplysning om overvågning. Der vil blive informeret nærmere om videoovervågning i den kommende tid.

Endelig har vi bedt vagtfirmaet G4S om at foretage flere runderinger på Nyt SUND.

Vi håber, at initiativerne kan medvirke til at hindre yderligere tyverier, så alle på Nyt SUND kan få en mere tryg hverdag. Om nødvendigt vil vi iværksætte yderligere tiltag.

Vi vil i den kommende tid følge op med yderligere oplysninger om udviklingen og initiativerne på nyt SUND.

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Redaktionen afsluttet: 02.02.2024