Skip to main content
DA / EN

Slagelse

Justeret tidsplan i overdragelsen af campus Slagelse

SDU og RUC arbejder nu mod en overtagelsesdato af uddannelses- og forskningsaktiviteterne i Slagelse den 1. september 2024 i stedet for ved årsskiftet.

Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har siden 1. marts været i god dialog om Roskilde Universitets overtagelse af Syddansk Universitets aktiviteter i Slagelse. I marts og april har dialogen haft fokus på at afklare en lang række spørgsmål og forhold, som er relevante i forhold til at indgå en aftale om overdragelse.

I den seneste tid er det blevet tydeligt, at der er brug for mere tid til afklaring. Det betyder, at den samlede tidsplan for overtagelse i starten af 2024 også må skubbes. For ikke at gennemføre en overtagelse midt i et semester, har de to rektorer aftalt, at en overtagelse kan ske pr. 1. september 2024. Ændringen af tidsplanen betyder samtidig, at eksamener i sommeren 2024 kan afvikles af Syddansk Universitet, og at nye studerende kan starte uddannelser i Slagelse pr. 1. september 2024 drevet af Roskilde Universitet.

De to universitetsbestyrelser forventes først at godkende en overtagelsesaftale i løbet af efteråret 2023. Aftalen skal endeligt godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

På siden https://sdunet.dk/campusslagelse kan man finde mere information.

Redaktionen afsluttet: 08.05.2023