Skip to main content

Mindeord

Mindeord - Jacob Mey

Han var professor i lingvistik ved Odense/Syddansk Universitet i næsten 30 år. Mey var og er globalt hædret og har som få andre sat universitetet på verdenskortet.

SDU har mistet en stjerneforsker.

Jacob Louis Mey, f. i 1926, døde den 10. februar i sit hjem i Austin, Texas. Han var professor i lingvistik ved Odense/Syddansk Universitet i næsten 30 år. Mey var og er globalt hædret og har som få andre sat universitetet på verdenskortet.

Jacob Louis Mey var født i Holland. Han tog sin første akademiske grad i filosofi. I 1952 sendte Jesuiterordenen ham til København for at læse almen sprogvidenskab ved Louis Hjelmslev, der var blandt tidens førende lingvister.  Meys interesse for lingvistik varede dog længere end hans tid i ordenen, som han forlod efter få år i Danmark. Hans studietid blev krydret med forskningsophold i bl.a. Helsinki, Oslo, Prag og Los Angeles der gav ham et unikt internationalt netværk med andre fremtrædende forskere. Efter en kort ansættelse i Oslo tog han til USA, hvor han stiftede bekendtskab med den spirende datalingvistik og dens pionerer. og i 1966 fik han tilbudt en stilling i Austin, Texas.

Da det nye universitet i Odense opfordrede ham til at søge professoratet i sprogvidenskab, slog han sig i 1972 ned på Fyn. Han bibeholdt dog hele livet tilknytning til – og bopæl i – Austin og Norge.  Med Jacob L. Mey fik Odense Universitet, der, med al respekt, var et nystartet lille provinsuniversitet, en usædvanlig internationalt orienteret kollega, der udover at tale et utal af levende (og døde) sprog også var overordentligt velorienteret i, hvad der foregik i sprogvidenskaben i den store verden.

Hans ansættelse i Odense var kontroversiel. Flere satte spørgsmål ved, hvorfor universitetet havde ansat denne udlænding i stedet for en fortjent dansk kollega, og såvel dagspressen som det daværende Nyt fra Odense Universitet lagde spalteplads til bidrag om denne nye professor som vist nok ikke passede ind i den danske tradition for sprogvidenskab.  Og selvom Mey var uddannet i København af den måske mest berømte af alle danske sprogforskere, havde man på en måde fat i noget: Sprogvidenskaben var under kraftig forandring i disse år. Hjelmslevs strukturelle lingvistik var blevet mere og mere teoretisk og abstrakt. Chomskys generative lingvistik spredte sig fra MIT til hele verden og overtog det ene institut efter det andet – og i Odense sad Jacob L. Mey og trak sprogvidenskaben i en mere brugsorienteret, social og ikke mindst politisk bevidst retning – og havde usædvanlig stor succes med det.

Sammen med Hartmut Haberland fra Roskilde og Ferenc Kiefer grundlagde han i 1977 et nyt tidsskrift, Journal of Pragmatics som voksede sig til et af de største og mest indflydelsesrige sprogvidenskabelige tidskrifter i verden.  Jacob L. Mey var hovedredaktør. Tidsskriftet var centralt i den ’pragmatic turn’, der revolutionerede sprogvidenskaben og tilgrænsende videnskaber. Da forlaget bag Journal of Pragmatics i 2010 ikke længere vil have en hovedredaktør, der var et godt stykke over 80, blev han sat fra bestillingen, men etablerede straks et ny succesrigt tidsskrift: Pragmatics & Society. Derudover redigerede han også det lille lokale, internationalt orienterede tidsskrift RASK.

Mey satte en stor ære i at hans tidsskrifter ikke bare afviste manuskripter der endnu ikke var klar, men hjalp forfatterne med stor tålmodighed til at forbedre kvaliteten, ofte gennem mange revisioner.  Gennem sine tidsskrifter muliggjorde Mey udviklingen af det felt, han havde etableret, og sikrede kvaliteten. Han var interesseret i nye tilgange til feltet og deres muligheder og indgik i kritisk konstruktiv dialog med etablerede og unge forskere i feltet for at publicere deres forskning og højne dens kvalitet. Han sikrede ikke blot forskning i sproget, samfundet og magten, han muliggjorde, at nye stemmer kom til.

Mey var et livsstykke, der, efter sin pension i 1996, fortsatte sit arbejde som professor emeritus, og deltog i sociale begivenheder på Institut for Sprog og Kommunikation, indtil den 10. februar 2023. Arbejdet som chefredaktør af sine tidsskrifter orkestrerede han med nidkærhed især fra huset i Skydebjerg på Fyn med uvurderlig hjælp fra sin hustru, Inger Mey.

Han sørgede altid for at meddele sine SDU-kolleger om familiens rejseplaner med en besked om, hvornår han ville være tilbage i Skydebjerg igen, og med et på gensyn. Således tog han også afsked i midten af december 2022.  Med Jacob L. Mey har vi tabt en stjerne i vores forskningsfelt og en god kollega. Æret være hans minde.

Gitte Rasmussen, Professor ved Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation
Johannes Wagner, Professor ved Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse


Redaktionen afsluttet: 23.02.2023