Skip to main content
DA / EN

Projekttillæg

Introduktion til projekttillæg

Danske Universiteter og seks private forskningsfonde er nu klar med en vejledning til indførelse af projekttillæg i bevillinger til finansiering af universiteternes udgifter i forskningsprojekter.

Af Økonomiservice, 24-06-2024

I november 2023 blev det annonceret, at Danske Universiteter og de private danske fonde Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Lundbeckfonden og LEO Fondet har indgået en aftale om fremtidig finansiering af universiteternes udgifter på forskningsprojekter. Aftalen skal styrke transparensen og skabe klarhed omkring den model som sikrer en standardiseret og klar økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde ved finansiering af forskningsprojekter.

Aftalen sikrer, at de seks private fonde fremadrettet tildeler et projekttillæg, som en del af bevillingen til et forskningsprojekt. Projekttillægget skal finansiere de afledte projektomkostninger, og vil dermed erstatte overhead, administrationsbidrag, benchfee mm.. Denne model gør sig gældende ved ansøgning om forskningsprojekter under 50 mio. kr. i åbne opslag.

Danske Universiteter har netop offentliggjort en vejledning, der beskriver projekttillæg, og hvordan projekttillægget skal håndteres i praksis i forbindelse med ansøgning samt finansiel afrapportering. Vejledningen kan læses på Danske Universiteters hjemmeside: https://dkuni.dk/pressemeddelelser/aftale-om-projekttillaeg-traeder-i-kraft

Projekttillæg på SDU

Modellen omkring projekttillæg har konsekvenser for såvel pre-award som post-award området samt den generelle økonomistyring af ekstern finansierede projekter. På den baggrund har rektoratet igangsat en proces internt på SDU med fokus på hvordan projekttillægget skal håndteres og fordeles fremadrettet på universitetet. Den interne fordeling af projekttillæg forventes først klar i løbet af efteråret 2024.

Det forventes, at de første fonde har indarbejdet modellen for projekttillæg i deres opslag ved udgangen af juni 2024.

Redaktionen afsluttet: 24.06.2024