Skip to main content
DA / EN

Nyt fra HR

Udmøntningen af den nye stillingstruktur på SDU er nu godkendt

Direktionen (Rektoratet og dekanerne) har nu godkendt beslutningsnotatet om udmøntning af den nye stillingsstruktur for videnskabeligt personale på SDU.

Af Lisbeth Møller, , 20-05-2022

Den nye stillingsstruktur for videnskabeligt personale trådte i kraft den 1. januar 2020. Nogle ændringer kunne umiddelbart implementeres, men på enkelte områder har det krævet en drøftelse af, hvordan stillingsstrukturen skulle udmøntes på SDU. Implementeringen af den reviderede stillingsstruktur er blevet udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en HSU-arbejdsgruppe, og har efterfølgende været sendt i høring bredt på SDU.

Der arbejdes på en endelig implementeringsplan samt en præsentation af den nye stillingsstuktur på SDUnet.

Til orientering er 1. udkast til SDU’s forfremmelsesprogram blevet behandlet i Direktionen, og er nu på vej til høring i Akademisk Råd, Universitetsrådet og HSU. Forfremmelsesprogrammet forventes godkendt i Direktionen i september 2022.

Redaktionen afsluttet: 20.05.2022