Skip to main content
DA / EN

Ukraine

Opfordring til at undersøge forsknings- og uddannelsessamarbejder

Danske Universiteter har i en fælles erklæring meldt ud, at de indstiller samarbejdet med Rusland og Belarus – og der opfordres til at være påpasselige med samarbejder, hvor virksomheder fra de to lande er involveret.

Rektorkollegiet i Danske Universiteter har besluttet at præcisere den tidligere udmeldte linje om at indstille bilaterale institutionelle forsknings- og uddannelsessamarbejder med russiske eller belarussiske institutioner.

Præciseringen er følgende:

1) Ved sampublicering skal universitetets forskere udvise særlig agtpågivenhed i forhold til medforfatternes ansættelsessted, forskningens formål samt dens finansiering. Hvis der er tvivl om hvorvidt en sampublicering vil fremtræde som støtte til det russiske eller belarussiske regime, bør det afklares i ledelsesstrengen. 

2) Ved forsknings- eller uddannelsessamarbejde der involverer russisk eller belarussisk ejede virksomheder, skal universitetets forskere udvise særlig agtpågivenhed i forhold til virksomhedens formål og ejerskabsforhold. Hvis der er tvivl om hvorvidt en samarbejdet vil fremtræde som støtte til det russiske eller belarusiske regime, bør det afklares i ledelsesstrengen.

Som tidligere nævnt er SDU’s indstilling af samarbejdet med det russiske såvel som det belarussiske styre ikke rettet mod det russiske eller belarussiske folk. Som universitet er SDU optaget af at behandle studerende og ansatte ordentligt og respektfuldt uanset nationalitet og baggrund.

Hold dig opdateret på universitetets udmeldinger vedr. krigen i Ukraine på SDUnet:

https://sdunet.dk/da/ukraine

Læs pressemeddelelser

Den fælles pressemeddelelse og fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine fra de otte danske universiteter: https://dkuni.dk/pressemeddelelser/danske-universiteter-indstiller-samarbejde-med-rusland-og-belarus/

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har tirsdag den 1. marts udsendt en pressemeddelelse med opfordring til at indstille eventuelt uddannelses-, forsknings- og innovationssamarbejde med institutioner i Rusland og Belarus:  https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/opfordring-til-at-indstille-samarbejde-med-rusland-og-belarus

Redaktionen afsluttet: 30.03.2022