Skip to main content
DA / EN

Nye rejseregler

Nye rejseregler skal nedbringe SDU’s CO2-aftryk

Syddansk Universitets direktion har godkendt nye rejseregler for SDU-ansatte, som opfordres til at begrænse tjenesterejser generelt og specifikt antallet af flyrejser for at nå universitetets mål om en markant reduktion af CO2-udledningen.

Nye regler for SDU-ansatte betyder, at du fremover skal overveje om tjenesterejsen er nødvendig og hvis det er tilfældet hvordan rejsen kan gennemføres klimavenligt. Reglerne læner sig op ad universitetets mål om at reducere CO2-udledningen i 2030 med 57% sammenlignet med 2018. 

-De nye rejseregler med klimahensyn skal hjælpe med, at SDU nedbringer udledningen af drivhusgasser. Vi har forsøgt at finde en passende balance. På den ene side er rejser vigtige universitetets opgaver med forskning, uddannelse og samarbejde. Eksempelvis har forskere brug for at deltage i konferencer, deltage i internationale netværk og samle empiriske data til forskning. På den anden side skal vi som universitetet bidrage til den store samfundsmæssige grønne omstilling for at skabe en bæredygtig fremtid. De nye regler åbner for, at vi fortsat kan rejse, men vi opfordres alle til at gøre ekstra overvejelser, om rejsen skal gennemføres, og i givet fald hvordan rejsen kan gennemføres mest klimavenligt, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

Forud for direktionens godkendelse af de nye rejseregler har sagen været drøftet med Hovedsamarbejdsudvalget, Universitetsrådet og SDU’s Klimapanel.

Rejsereglerne vil løbende blive evalueret i forhold til om de er tilstrækkelige for til at reducere universitetets aftryk af drivhusgasser.

Rejsers udledning af CO2

Transport, herunder især flyrejser, tegner sig for en væsentlig del af SDU’s udledning af drivhusgasser. SDU har indsamlet data om flyrejses udledning fra universitetets rejseudbyder, som viser, at udledningen af CO2 har været for høj frem til 2019 målt i forhold til målsætningen om en reduktion på 57 procent i 2030. Udledningen i 2020 og 2021 har været meget lav på grund covid-19-pandemien. De foreløbige tal i 2022 ligger indtil videre under målsætningen og er markant lavere end årene før 2020.

Flyrejser

Data om universitetets udledning af CO2 fra flyrejser vil løbende blive opdateret og kan tilgås her fordelt på udenrigs- og indenrigsrejser samt universitetets organisatoriske enheder: https://app.powerbi.com/groups/me/reports/e67e5ea7-8cf2-4469-9238-7654f88a47d4/ReportSection?ctid=9a97c27d-b83e-4694-b353-54bdbf18ab5b

Nye principper

Nogle rejser, uanset om de går til København eller Kina, vil selvfølgelig være nødvendige, og i de tilfælde er nye principper blevet godkendt:

  • Vælg som hovedregel den mest klimavenlige transportform
  • Benyt i videst muligt omfang offentlige transportmidler i form af bus eller tog
  • Benyt hvis praktisk muligt bus, tog og bil fremfor fly
  • Prioriter samkørsel med andre personer ved valg af bil som rejseform
  • Undgå som hovedregel mange mellemlandinger ved flyrejser, da drivhusgasudledningerne er særligt store, når flyet letter og lander
  • Undgå som altovervejende hovedregel indenrigsrejser med fly i Danmark
  • Undgå som altovervejende hovedregel flyrejser under 500 km.

Det er vigtigt, at den rejsende har muligheden for at vælge den mest klimavenlige rejseform. SDU har derfor arbejdet på en løsning, der ved bestilling hos universitetets rejsebureau kan vise den ansatte en estimeret udledning af drivhusgasser for den kommende rejse. Det er nu implementeret hos CWT.

Inden man fremover bestiller en tjenesterejse, skal den som hidtil godkendes. Hvis rejsen gennemføres ved indenrigsrejse med fly i Danmark eller med flyrejse under 500 km. kræver valget af transportform endvidere godkendelse. Godkendelsen sker enten af den nærmeste leder, hvis denne råder over et budget, eller af den budgetansvarlige leder (niveau 2).

De nye rejseregler med klimahensyn vil fremgå af Regnskabsinstruksens bilag 6 ”Internt cirkulære vedr. tjenesterejser” https://sdunet.dk/da/servicesider/oekonomi/rejser/generelle-regler/cirkulaerer_tjenesterejser?fromlogin=1

Redaktionen afsluttet: 22.12.2022