Skip to main content
DA / EN

Store Bededag

Afskaffelse af Store Bededag som helligdag

Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag (Lov nr. 214 af 06/03/2023) vedtaget.

Af SDU HR, 31-01-2024

Loven trådte i kraft den 1. januar 2024. Loven har til formål at sikre, at store bededag fremadrettet anses som en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

Da arbejdstiden generelt forøges i medfør af ovenstående, modtager lønmodtagere, der får fast månedsløn eller fast løn for en anden periode, et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 % af årslønnen.

Medarbejdere med fast månedsløn

For medarbejdere med en fast månedsløn betyder loven, at lønnen stiger med 0,45 procent.

Kompensationen udbetales som et særligt løntillæg to gange om året (maj og august).

De 0,45 procent er beregnet med udgangspunkt i, at et normalt arbejdsår har 222 arbejdsdage. Dermed er én dag 0,45 procent værd.

Timelønnede medarbejdere

Lønmodtagere, der får løn baseret på antal timer, bliver også delvist kompenseret, hvis de arbejder mere, fordi Store Bededag afskaffes.

Timelønnede får løn for det antal timer, de arbejder på store bededag, men de får ikke længere eventuelle helligdagstillæg, som arbejde på helligdagen tidligere har medført.


Redaktionen afsluttet: 31.01.2024