Skip to main content
DA / EN

GET

SDU’s GET-team med i to store EU-projekter

SDU’s team for arbejdet med ligestilling er fra i år en del af to store EU-projekter, hvor deres ekspertviden for at inkorporere ligestillingsaspekter i forskningen og universitetsdriften kommer i spil til gavn for SDU og hele sektoren.

Gender Equality-Teamet (GET) på SDU er i disse dage til et kick off-møde i Barcelona på et stort EU-projekt, som skal understøtte europæiske universiteter i at arbejde med ligestilling i alle aspekter inden for forskning. Helt præcist er der tale om EU Kommissionens nye European Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation, INSPIRE.

Centret vil være EU’s fremmeste ressource for ny viden om design, implementering og evaluering af diversitets- og ligestillingsinitiativer, herunder Gender Equality Plans, på tværs af det europæiske universitetslandskab.

Centret vil samle og udvikle banebrydende forskning, ambitiøse policy-tilgange og innovativ praksis inden for ligestilling, diversitet og inklusion – også helt nye tilgange i forhold til intersektionalitet. Centrets 14 partnere omfatter en bred skare af forskere, praktikere og institutioner. INSPIRE vil tilbyde universitetssektoren ekspertviden og støtte.

GET får en central rolle

GET var en af initiativtagerne til projektet og skal lede flere arbejdspakker. Derudover vil GET varetage en central støttefunktion for europæiske universiteter i deres bestræbelser på at opbygge kapacitet for at kunne efterleve de nye krav fra Horizon Europe-programmet for at indarbejde ligestillingsaspekter i arbejdsstyrken, organisationen, samt i forskning og undervisning.

INSPIRE har fået en bevilling på 5 millioner euro fra Horizon Europe rammeprogrammet og varer 4 år med start 1. oktober 2022.

Andet store EU-projekt i år

Udover INSPIRE startede EU-projektet GENDERACTiONplus i juni. Projektet her handler om ligestilling for forskningsministerier og bevillingsgivere og andre nationale og private aktører i det akademiske landskab. Her fungerer GET som agent for Uddannelses- og Forskningsministeriet med målet om at højne støtten og rammen for den danske universitetssektor i at kunne leve op til de nye Horizon Europe GEP-krav. Dette projekt har modtaget 3 mio Euro og varer tre år.

Ifølge leder for GET Eva Sophia Myers er involveringen i de to projekter en stor anerkendelse af teamets arbejde og deres ekspertviden, hvilket også kommer SDU til gavn.

- Det er jo et stort privilegium at være del af og bidrage til det selskab, som de to konsortier udgør. SDU får adgang til og er medskaber af den nyeste viden på området. Vi får fantastiske ressourcer i form af eksperter fra Europa, og dermed vil alt, hvad vi laver på institutter og fakulteter omkring ligestillings- og inklusionsindsatsen være kvalitetssikret.

Vigtig indsats for SDU

Ole Skøtt, der er formand for SDU’s centrale ligestillingsudvalg og dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er glad for GETs arbejde og deres medvirken i de to store projekter.

- Jeg er glad for, at GET-teamet får anerkendelse for deres store viden og indsats på området igennem de to flotte EU-bevillinger. GET har igennem lang tid bidraget til den vigtige dagsorden om ligestilling, diversitet og inklusion, og har placeret sig som en førende gruppe både nationalt og internationalt.

Redaktionen afsluttet: 14.10.2022