Skip to main content
DA / EN
Ligestilling

Fokus på ligestilling ved forskningsstøtte

EU’s nye store rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe (2021-2027), øger fokus på køn-, ligestillings- og mangfoldighedsperspektiver når der skal uddeles økonomisk støtte til forskningsprojekter. SDU står klar til at hjælpe med, hvordan man imødekommer de nye kriterier.

Af Nicolai Lynge Clausen, , 23-06-2021

Som forsker bør man fremover i høj grad indtænke køns- og ligestillingsperspektiver i sin forskning. EU-Kommissionen arbejder for en bredere kønsrepræsentation indenfor forskningen i EU, og det kommer derfor også til udtryk i Horizon Europe, der årligt vil uddele over 10 milliarder euro til forskning i EU-landene.

Kommissionen har således indført tre kriterier, som bliver brugt til at vurdere ansøgninger til forskningsprojekter i Horizon Europe:

· Et eligibility-kriterie, der betyder, at universiteter, der søger midler, skal have en Gender Equality Plan (GEP), da dette bliver et adgangskrav for at komme i betragtning til forskningsmidlerne. GEP-implementeringen er undervejs på SDU.

· Et award-kriterie, som kigger på integrationen af kønsdimensionen i selve forskningen.

· Et ranking-kriterie, der vurderer kønsrepræsentationen i bl.a. forskerteamet, foreslåede samarbejdspartnere etc.

Man er nødt til at indtænke kønsaspektet

Det hele betyder, at man bør indtænke et køns- og ligestillingsaspekt i sin forskning. Det forklarer Esben Flindt, kontorchef for Research Support hos SDU RIO.

- Kønsaspekter skal anses som et obligatorisk element i ansøgninger om Horizon Europe-finansiering. Kønsaspekterne er ikke en del af de centrale evalueringskriterier, der anvendes ved tildeling af ansøgningspoint. Relevansen og kvaliteten af de kønsspecifikke foranstaltninger, der er integreret i en ansøgning, udgør dog en del af den endelige rangering af ansøgningen – og kan være afgørende, hvis der er oplæg, der har fået lige mange point. Derfor skal der indtænkes kønsaspekter i projektopsætninger i højere grad end før.

Han peger også på, at nye tiltag i Horizon Europe ofte senere tages op af andre store forskningsfonde. Det må derfor forventes, at lignende kriterier langsomt bliver implementeret også for andre fonde fremover.

Blandt nordiske fonde som NORDFORSK og DFF er kønsrepræsentation og integrationen af kønsdimensionen i forskning allerede set i flere opslag.

En del af universitetets strategi

SDU arbejder allerede strategisk med ligestilling, og for SDU’s Gender Equality Team er de nye krav ventede. Derfor har teamet også de sidste par år arbejdet mod en procesmodel for SDU’s kommende Gender Equality Plan. Modellen er i disse måneder i en sidste høring i SDU’s kollegiale organer. Det siger Maria Dockweiler fra SDU’s Gender Equality Team (GET).

- Nu er det forventede nye fokus på ligestilling mellem kønnene blevet en prioritet i Det Europæiske Forskningsrum, hvor ligestilling for første gang defineres som ‘bred inddragelse og adgang til ekspertise’.

- Alle aspekter af ensidighed og socioøkonomiske uligheder er derfor relevante under denne bredere paraplybetegnelse, og det kan omsættes til køns- og mangfoldighedsperspektivet i henhold til award-kriteriet i forskning såvel som ranking-kriteriet blandt forskere. Det er her værd at bemærke, at begrebet ‘køn’ er udvidet til at omfatte repræsentation af mænd, kvinder og ikke-binære forskere.

Hjælp at hente

På SDU er man således opmærksom på de nye kriterier i Horizon Europe, og der er konkret hjælp at hente til ansøgningerne hos SDU’s forskningsstøtteenheder. Fx er SDU RIO i tæt dialog med SDU’s Gender Equality Team om, hvordan SDU bedst kan vejlede i at få bragt relevante perspektiver ind i ansøgninger og selve forskningsprojektet.

De to enheder har sammen med fakulteternes forskerstøtteenheder øget samarbejdet om bedst muligt at kunne rådgive SDU’s forskergrupper til at imødekomme kravene, og der er bl.a. planer om at skabe en SDU-forankret tjekliste til rådgivere og ansøgerne.

Redaktionen afsluttet: 23.06.2021