Skip to main content
DA / EN

Rygning

Nye principper for rygning vedtaget på Syddansk Universitet

Nye principper for rygning og tobaksanvendelse på Syddansk Universitets matrikler er godkendt og vedtaget af rektoratet, som samtidig tilbyder rygestopkurser til medarbejdere, der ønsker hjælp til at stoppe.

Rektoratet har godkendt nye principper for rygning og tobaksanvendelse på SDU. Det er fortsat ikke tilladt at bruge af tobaksprodukter (røgtobak og damp) indendørs på SDU’s matrikler.

Derudover gælder det, at:

  • Rygning og dampning skal foregå i rygeskure udendørs.
  • Affald efter udendørs rygning og brug af tobak skal anbringes i askebægre eller skraldespande

Syddansk Universitets regionale forankring og geografiske adspredelse gør, at der er forskellige forhold i campusbyerne, da SDU følger de nærliggende uddannelsesinstitutioners principper for rygning og tobaksanvendelse.

  • På Campus Esbjerg og Campus Kolding gælder samme regler som UC Syd. Det betyder, at der er forbud mod alle tobaksprodukter indendørs og udendørs (nikotintyggegummi er tilladt).
  •  På Campus Sønderborg gælder SDU’s regler, idet Alsion ikke har regler på området. Det betyder, at det ikke er tilladt at bruge tobaksprodukter indendørs.
  • På Campus Slagelse gælder samme regler som Absalon. Det betyder, at rygning (herunder også e-cigaretter) ikke er tilladt på matriklen.

Hjælp til rygestop

SDU støtter op om ansattes ønske om et rygestop, og som arbejdsgiver tilbyder universitetet rygestopskursus igennem kommunen. Læs mere her: https://sdunet.dk/da/servicesider/hr/ansaettelsesforhold/personalegoder_og_tilbud/rygestopkurser

Principperne indarbejdes også i de personalepolitiske retningslinjer for medarbejdere på Syddansk Universitet. De kan findes på SDUnet: https://sdunet.dk/da/servicesider/hr/ansaettelsesforhold/personalepolitik

Redaktionen afsluttet: 01.11.2023