Skip to main content
DA / EN

SDU Research Academy

SDU Research Academy – Hvad er det og hvad kan det?

Adjunkter og tidlige lektorer tilknyttet SDU får med stor sandsynlighed mulighed for at blive en del af forløbet SDU Research Academy fra efteråret 2024. Det er et pilotforløb, hvor støtten til SDU-forskere forsøges implementeret mere naturligt i hverdagen, og som er kommet godt fra start.

Adjunkter og tidlige lektorer kan formentlig fra efteråret melde sig til forløbet ’SDU Research Academy’, der minimum varer et år. Projektleder Ole Mathorne forklarer her lidt om, hvad forløbet – og ikke kurset - går ud på.

- Som alternativ til et kursus med en masse informationer, hvoraf de fleste måske ikke er relevante her og nu for forskeren, så er intentionen at udvikle et forløb, der er tidsnært og direkte anvendeligt for den enkelte.

Et forløb med tre hovedindsatser

Forløbet står på tre ben, forklarer Ole Mathorne:

- Først og fremmest har vi bygget en digital platform med læringsvideoer, hvor man til enhver tid kan gå ind og finde viden, rådgivning og værktøjer, dér hvor man er i sin akademiske karriere f.eks. til at rekruttere, at sammensætte og udvikle en forskergruppe, eller vejledning og værktøjer til at lave en fondsansøgningsstrategi, udvikle og lede projekter og meget mere ud fra ’just in time’-princippet

- Det næste ben har omdrejningspunkt i en række grupper, som deltagerne inddeles i på baggrund af interviews. De skal cirka mødes ti gange, hvor møderne faciliteres af en konsulent fra projektet. Det er ikke klassiske erfa-grupper, men tænkt som reelle arbejds- og implementeringsgrupper, der alle står over for de samme slags opgaver og udfordringer i deres forskervirke. Det fungerer mere som implementeringsgrupper, hvor der arbejdes med ting, der alligevel skal laves – men her får man bare sparring, forslag og konkret hjælp fra andre dygtige forskere.

- Endelig sørger vi for, at der er en ledelsesmæssig opbakning til den enkelte forsker. Det betyder, at en forskningsgruppeleder, institutleder eller lign. bliver inddraget og sikrer den relevante lokale støtte i dagligdagen.

Kommer til efteråret

Der er som nævnt tale om et pilotprojekt, der efter planen implementeres som en del af den daglige drift på SDU fra efteråret 2024. Men der justeres løbende på formen og indholdet med f.eks. læringsvideoer, implementeringsmøderne og en potentiel certificering, når man har gennemført SDU Research Academy-forløbet.

Der er mere end 30 forskere med i projektfasen.

Pt. er det ikke muligt at tilmelde sig kommende hold, men hvis man har spørgsmål til forløbet eller ønsker at komme på en venteliste, kan man skrive til researchacademy@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 21.03.2024