Skip to main content
DA / EN

Strategisk grundlag

Strategiproces er begyndt på SDU

Bestyrelsen har bedt universitetets ledelse sætte gang i en proces, som skal forny SDU’s strategiske grundlag. I denne uge blev processen skudt i gang med drøftelser i både Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget.

Vilkårene, som SDU agerer under, forandres hastigt i disse år. Faldende ungdomsårgange, udflytning af uddannelser, forslag om 1-årige kandidatuddannelser, erhvervskandidatuddannelser og øget efter- og videreuddannelse på universiteterne er blot nogle af de forandringer, som skaber usikkerhed om uddannelsesindtægterne de kommende år.

Dertil kommer en række markante forskydninger i forskningsfinansieringen samt nye muligheder for at hjemtage eksterne forskningsmidler.
Derfor har SDU’s bestyrelse bedt rektoratet om at gennemføre en strategiproces, som skal forny det nuværende strategiske grundlag fra 2016 (opdateret i 2019).

Strategien skal udfoldes inden for universitetets fire kerneområder: 1. Forskning, 2. Uddannelse, 3. Samarbejde, innovation, formidling og samfundsengagement og 4. Mennesker og organisation.

Gode temadrøftelser

Strategiprocessen begyndte i denne uge med gode temadrøftelser i både Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) om mål og ambitioner for strategiplanen.

Yderligere er der nedsat et dialogforum bestående af repræsentanter fra HSU, Universitetsrådet og studerende. Dialogforummet inddrages løbende i strategiprocessen for at sikre koblingen til praksis i hverdagen og et styrket grundlag i strategiprocessen.

- Som ledelse tager vi de store forandringer i uddannelses- og forskningslandskabet meget alvorligt. De globale samfundsudfordringer og de ændrede politiske, økonomiske, demografiske og teknologiske rammevilkår er en oplagt anledning til at vurdere og drøfte, hvordan SDU bedst kan løfte sin rolle og skabe værdi i de kommende år, siger Jens Ringsmose og fortsætter:

- Vi ser frem til at involvere ansatte og studerende i strategiarbejdet og få input til, hvordan vi i fællesskab fremtidssikrer SDU.

Proces i flere faser

Fase 1 af strategiprocessen løber frem til juni 2023. Det er planen, at SDU’s bestyrelse godkender et nyt strategisk grundlag for universitetet 12. juni 2023.

I næste fase af strategiprocessen vil der hen over efteråret blive iværksat en inddragende proces med udvikling af konkrete handleplaner og initiativer til implementering i de enkelte områder.

Rektoratet holder løbende organisationen orienteret om strategiprocessen her på SDUnet.

Strategiproces på SDU i 2023

3. februar Institutledermøde
Mødet struktureres med afsæt i det foreløbige arbejde
8. februar Direktionsworkshop – forskning og uddannelse
7. marts HSU-møde
Høring om opdateret strategimateriale.
9. marts Universitetsrådsmøde
Høring om opdateret strategimateriale.
9. marts Direktionsdrøftelse – samarbejde og organisation
13. marts Dialogforum mødes
27. marts Deadline for udsendelse af materiale til bestyrelsen
29. marts Studieledermøde
11. april Bestyrelsesmøde
Status på strategiproces og orientering om gennemførelse af fase 1.
18. april Høring
Første udkast til strategi sendes til høring i Institutråd, de Akademiske Råd, Universitetsråd og HSU.
Maj Opsamling på høringer
12. juni Bestyrelsesmøde
 

Redaktionen afsluttet: 20.01.2023