Skip to main content
DA / EN

TikTok

Slut med TikTok på SDU-udstyr

SDU følger anbefalingen fra det nationale Center for Cybersikkerhed om ikke at bruge app’en TikTok på tjenstlige enheder. Ansatte på SDU skal derfor fjerne TikTok fra universitetets mobiltelefoner, tablets og computere.

Center for Cybersikkerhed, som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste og hjælper myndigheder og virksomheder med at ruste sig mod de trusler, der følger med digitaliseringen, fraråder, at ansatte i statslige myndigheder bruger TikTok på deres tjenstlige mobiltelefoner, tablets og andre mobile enheder. Denne anbefaling har rektoratet på SDU besluttet at følge.

- Center for Cybersikkerhed vurderer, at TikTok-app’en udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, fordi det er for usikkert, hvordan de mange informationer, som app’en indsamler, bliver brugt. Rektoratet vælger derfor at følge Center for Cybersikkerheds anbefaling om ikke at anvende TikTok på mobiler, tablets og computere, som universitetet stiller til rådighed for ansatte. Samtidig har rektoratet besluttet, at fakulteter og Fællesadministrationen ikke længere må bruge TikTok til markedsføring, hvorfor SDU også stopper med at være til stede på TikTok, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

Forbuddet mod TikTok indebærer følgende:

  • Har du som ansat en mobiltelefon, tablet eller computer stillet til rådighed af universitetet, skal du hurtigst muligt og senest den 21. april 2023 sørge for at fjerne TikTok-app’en.
  • Alle TikTok-konti, som bruges i forbindelse med markedsføring, skal slettes hurtigst muligt og senest den 21. april 2023.

Forskere på SDU, som forsker i TikTok, er undtaget forbuddet og vil kunne fortsætte deres forskning ved hjælp af en teknisk løsning, hvor TikTok isoleres fra SDU’s øvrige digitale infrastruktur.

Baggrund for anbefalingen

Ifølge Center for Cybersikkerhed er TikTok ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance, og som kinesisk virksomhed er ByteDance underlagt Kinas sikkerhedslovgivning, som giver myndighederne i landet vide beføjelser til at indsamle oplysninger fra kinesiske virksomheder.

Læs anbefalingen fra Center for Cybersikkerhed: https://www.cfcs.dk/da/nyheder/2023/cfcs-anbefaling-tiktok/

Center for Cybersikkerhed vurderer desuden, at TikToks privatlivspolitik giver app’en mulighed for at indsamle en lang række informationer og knytte dem til brugerens identitet. Derudover kan flere af de datakilder, som TikTok har mulighed for at indsamle, potentielt bruges til spionage.

Her kan du få hjælp

Har du brug for hjælp til at fjerne TikTok, så kontakt Servicedesken i SDU IT på telefon: 65 50 29 90 eller e-mail: servicedesk@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 13.04.2023