Skip to main content
DA / EN

SDU UP

Ændring af SDU UP’s organisatoriske ophæng pr. 1. januar 2024

SDU UP (SDU Universitetspædagogik) understøtter udviklingen af undervisning, læring og prøveformer, herunder e-læring og digitale eksamener. SDU UP er i dag organisatorisk forankret på Det Humanistiske Fakultet.

SDU skal som konsekvens af bl.a. kandidatreformen forandre en del af uddannelsesporteføljen til i større grad at fokusere på uddannelse og læring til mennesker i beskæftigelse. Dette samtidig med, at der i fremtiden vil være flere internationale studerende og et større fokus på vejledning og feedback. Det er forandringer, som vedrører den direkte interaktion mellem studerende og underviser, og dermed indebærer et behov for understøttelse af underviser til både undervisningsudvikling og egen kompetenceudvikling.

Anvendelsen af SDU UP’s ydelser varierer i dag meget på tværs af universitetets fem fakulteter. Rektoratet vurderer, at en ændret organisatorisk placering og et fornyet mandat kan bidrage til, at SDU UP’s ydelser bliver mere udbredt på universitetet.

Rektoratet har derfor besluttet, at SDU UP pt. 1. januar 2024 flyttes organisatorisk fra HUM til Fællesadministrationen. Lederen af SDU UP vil referere til prorektor.

Redaktionen afsluttet: 05.12.2023