Skip to main content
DA / EN

Ny coronavirus

Smittereducerende tiltag på videregående uddannelser forlænges

Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne forlænges til udgangen af januar. Til gengæld er der håb om en normal studiestart til februar.

Regeringen har fået Folketingets Epidemiudvalgs opbakning til at forlænge en række tiltag, som skal reducere risikoen for covid-19-smitte.

På de videregående uddannelser betyder det, at der frem til og med den 31. januar 2022 fortsat er krav om at kunne fremvise et gyldigt coronapas for at møde fysisk frem, og at ansatte, studerende og besøgende m.fl. skal bære mundbind eller visir ved færden indendørs på fællesarealer.

De gældende opfordringer til at organisere undervisningen i faste hold samt til at omlægge eksamener, så de så vidt muligt afholdes virtuelt, fortsætter ligeledes til og med den 31. januar 2022.

Fortsat kraftig opfordring til hjemmearbejde – og et lys forude

Resten af januar vil SDU fortsat kraftigt opfordre til, at ansatte arbejder hjemmefra og afholder møder virtuelt, hvor det er muligt.

Se alle de smitteforebyggende tiltag, der vil være gældende måneden ud, i denne nyhed fra den 19. december: https://sdunet.dk/da/administration/nyt_om_administration/nyheder/coronavirus-update-181221

Hvis ikke covid-19-smitten i Danmark eskalerer yderligere i de kommende uger, vil der være udsigt til en normal studiestart uden restriktioner fra februar.

Situationen følges nøje

SDU’s ledelse appellerer til, at studerende og ansatte fortsat følger myndighedernes anbefalinger og viser hensyn ved at følge universitetets principper om forsigtighed, rummelighed og tillid.

Bliver du som studerende smittet med covid-19, opfordres du meget kraftigt til at indmelde dette ind via Corona-knappen i SPOC.

Bliver du som ansat smittet med covid-19, opfordres du til at følge den normale procedure for sygemelding.

Oplysninger om smittetilfælde på SDU kan være en hjælp, hvis andre studerende eller ansatte på SDU skal informeres i de tilfælde, den smittede ikke selv har kontaktoplysninger på evt. nære kontakter.

Gennem Corona-knappen i SPOC kan studerende ligeledes indsende spørgsmål, som ikke måtte være besvaret gennem FAQ’en.

Ved yderligere tiltag meldes informationen ud via SDU’s egne kanaler.

Læs mere om coronavirus og sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger på https://coronasmitte.dk/.

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:

For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

 

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ til medarbejdere på SDU

Læs om hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under beredskabet iværksat som følge af coronavirus.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 14.01.2022