Skip to main content
DA / EN

Strategisk retning

Syddansk Universitet har fået en ny strategi

Bestyrelsen har netop godkendt en ny strategi, som giver svar på, hvordan universitetet håndterer de store udfordringer og griber de store muligheder, som venter frem mod 2030.

Faldende ungdomsårgange. Mangel på arbejdskraft. Stigende priser. Udflytning af uddannelser. Forslag om 1-årige kandidatuddannelser og langt flere erhvervskandidatuddannelser. Voksende behov for efter- og videreuddannelse. Markante forandringer i fundinglandskabet. Store globale samfundsudfordringer og teknologiske kvantespring.

Hastige forandringer i samfundet påvirker Syddansk Universitet og universitetets rammevilkår i disse år.
Derfor har der – sideløbende med håndteringen af universitetets udfordrende økonomiske situation – været gennemført en inddragende strategiproces på universitetet. Se mere om processen her

Arbejdet med den nye strategi har været en rigtig god og inddragende proces. Jeg vil gerne takke for de mange gode og konstruktive input fra ansatte og studerende, som virkelig har givet strategien form og farve

Jens Ringsmose, rektor

Det er resultatet af denne proces, som nu er godkendt af bestyrelsen.

- Som ledelse tager vi de store forandringer i uddannelses- og fundinglandskabet meget alvorligt, derfor har det været nødvendigt at forny universitetets strategiske grundlag og lægge sporene til fremtidens universitet, så vi på Syddansk Universitet kan bevare og udbygge vores nationale og internationale styrkepositioner, siger rektor Jens Ringsmose og uddyber:

- Arbejdet med den nye strategi har været en rigtig god og inddragende proces. Jeg vil gerne takke for de mange gode og konstruktive input fra ansatte og studerende, som virkelig har givet strategien form og farve.

Strategien handler om mennesker

Den nye strategi giver svar på, hvordan Syddansk Universitet kan håndtere de store udfordringer og gribe de store muligheder, som universitetet står overfor. Den udfoldes indenfor kerneområderne forskning, uddannelse, samarbejde og organisation.

Hovedgrebet i strategien er: Talentfulde mennesker i fremragende miljøer skaber høj kvalitet og værdi.

For universitetets nye strategi handler først og fremmest om mennesker.

- Høj kvalitet er svaret på at løse vores udfordringer med uddannelsesindtægter og gribe de nye muligheder i fundinglandskabet. Det er udgangspunktet for, at Syddansk Universitet også i 2030 skaber værdi for og med samfundet og leverer forskning, uddannelser og samarbejder af højeste internationale kvalitet, siger rektor Jens Ringsmose og slår fast:

Strategien har stort fokus på at fastholde og udvikle universitetets befolkning af talentfulde mennesker og på at skabe fremragende miljøer. Det er i samspillet mellem individer og kollektiver, at vi lykkes som universitet. 

Jens Ringsmose, rektor

- Vores forskere, undervisere, studerende, ledere og teknisk-administrative personale er den afgørende forudsætning for, at Syddansk Universitet kan levere høj kvalitet og værdi. Derfor har strategien stort fokus på at fastholde og udvikle universitetets befolkning af talentfulde mennesker og på at skabe fremragende miljøer. Det er i samspillet mellem individer og kollektiver, at vi lykkes som universitet.

Syddansk Universitet i 2030

I 2030 er Syddansk Universitet – med den nye strategiske kurs – fortsat et tværfakultært universitet i international klasse med stærke rødder i Syddanmark. Og et universitet, der leverer excellent forskning, fremragende dimittender og innovation og samarbejde, som skaber bevægelse og udvikling i samfundet.

Det er også et forandret universitet i vægtningen mellem uddannelse og forskning.

- Hvis vi lykkes med strategien, kommer der til at ske en tyngdeforskydning fra uddannelse i retning af forskning. Vi bliver med stor sandsynlighed mindre på antallet af studerende – på grund af blandt andet en markant demografisk udvikling og politiske reformer – men vi bliver samtidig tungere på forskning, siger rektor Jens Ringsmose og uddyber:

- Lykkes vi med strategien, får vi imidlertid også en endnu stærkere studenterpopulation, og vi uddanner fremragende dimittender til fremtidens arbejdsmarked, hvor vi skal imødekomme behovet for nye kompetencer og læring gennem hele livet. Ligesom en større del af vores forskning er eksternt finansieret og vores forskere henter flere elitære midler hjem.

Slutteligt skal det understreges, at:

- Syddansk Universitet er et bomstærkt universitet, og med den nye strategi kommer vi til at skabe endnu mere værdi.

Implementering til efteråret

I næste fase af strategiprocessen er der fokus på implementering af den nye strategi. Derfor bliver der fra efteråret 2023 gennemført en inddragende proces med fokus på udvikling af konkrete delstrategier og indsatser til implementering i de enkelte områder og enheder.

Læs hele den nye strategi her.

Redaktionen afsluttet: 13.06.2023