Skip to main content
DA / EN

Strategisk

Status på implementering af SDU’s nye strategi

I juni 2023 godkendte SDU’s bestyrelse en ny strategi, der giver svar på, hvordan universitetet skal håndtere de udfordringer og gribe de store muligheder, som venter frem mod 2030. Rektoratets Nyhedsbrev har talt med rektor Jens Ringsmose om implementeringen af SDU’s nye strategi, her knap et år efter.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 28-05-2024

For snart et år siden blev SDU’s nye strategi godkendt af bestyrelsen. Og hvordan er det så gået med implementeringen af strategien Værdi, kvalitet, mennesker?

Det har vi talt med rektor Jens Ringsmose om, og hans helt korte svar er:

- Det går faktisk ret godt med den nye strategi.

Det lidt længere og mere nuancerede svar lyder:

- SDU’s nye strategi er som bekendt en rammestrategi, der på kortform prioriterer værdiskabelse gennem excellence og højeste internationale kvalitet. Excellence og højeste internationale kvalitet bliver skabt af talentfulde mennesker og fremragende miljøer. Samtidig er det en strategi, som lever af, at der bliver taget initiativer både centralt og lokalt på fakulteter og institutter, og jeg påskønner virkelig, hvor seriøst der arbejdes med strategien rundt omkring på universitetet, siger Jens Ringsmose og uddyber:

Jeg påskønner virkelig, hvor seriøst der arbejdes med strategien rundt omkring på universitetet

Jens Ringsmose, rektor

- Det glæder mig, at jeg ofte møder medarbejdere som fortæller, at de vil sætte gang i initiativer – og har forslag og ideer til nye initiativer – fordi det kan bidrage til strategien. Der er allerede gang i utrolig mange tiltag, som rimer på vores strategiske ambitioner og kan bidrage til at bevæge SDU i den retning, som vores nye strategi udstikker. Og så glæder det mig, at jeg støder på mange, der giver udtryk for, at strategien er grundlæggende meningsfuld. Det er, tror jeg, fuldstændigt afgørende.

Motiverende, når vi lykkes

Han nævner i den sammenhæng bl.a. den nye fundingstrategi, indførelsen af karakterkrav 7 på alle SDU’s uddannelser og det nye internationaliseringsprojekt, som skal bidrage til, at SDU rekrutterer talentfulde, udenlandske studerende til SDU.

Alle er de eksempler på delstrategier og initiativer, der sætter gang i universitetets bevægelse mod de strategiske målsætninger om, at SDU skaber værdi for samfundet gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer.

- Og det gør det da ekstra motiverende, at vi allerede nu lykkes med at bevæge os frem mod vores mål. For eksempel steg vi sidste år 25 procent i ekstern forskningsfinansiering og rundede dermed 1 mia. kroner til at bedrive mere og endnu bedre forskning for. Det er en kæmpebedrift, der vidner om fantastisk stærke forskningsmiljøer. Ligesom vores seneste tal på universitetets akademiske gennemslagskraft (det såkaldte Field Weighted Citation Impact, red.) placerer SDU på en flot 3. plads blandt de danske universiteter, siger Jens Ringsmose.

En stærk strategi

I det lys glæder han sig over den inddragende strategiproces, som gik forud for vedtagelsen af den ny strategi i 2023. For i hans øjne har netop samspillet mellem medarbejdere, studerende og ledelse mundet ud i en stærk strategi for fremtidens SDU.

- Jeg vil gerne endnu engang takke de mange, der har bidraget til, at SDU’s strategi har klare prioriteter, sætter en tydelig retning for universitetet, og er motiverende for de mennesker, som befolker SDU. Det er afgørende, at både medarbejdere og ledere på universitetet ved, hvor vi som ledelse vil bevæge SDU hen i de kommende år, og ikke mindst, at strategien motiverer medarbejdere og ledere til at igangsætte initiativer, der understøtter den bevægelse.

I gang med maratonløb

Han understreger samtidig, at arbejdet med den nye strategi er et langt og sejt træk, som bedst kan sammenlignes med et maratonløb. Derfor gælder det ikke om at starte i sprint, men om at finde et passende tempo frem mod 2030.

- Med den nye strategi er vi gået i gang med at kursjustere en supertanker, og det kan tage år, før mange af forandringerne for alvor slår igennem. Derfor er det også vigtigt, at implementeringen sker tålmodigt og gradvist gennem initiativer tilpasset de forandringer, som for eksempel efterårets kandidatreform, som kommer til undervejs, siger Jens Ringsmose og nævner rekrutteringsinitiativer, livslang læring, innovation og spinouts som strategiske tiltag, der er på vej i den kommende tid.

Læs mere om SDU's strategi

Redaktionen afsluttet: 28.05.2024