Skip to main content
DA / EN

Nyt SUND

Forebyggelse af tyverier på Nyt SUND

Som et blandt flere initiativer, der iværksat for at hindre yderligere tyverier, vil der nu blive taget initiativ til at nulstille og genudlevere nøgler til medarbejdere på Nyt SUND.

Som jeg orienterede om sidst, anvendes der på nyt SUND en særlig digital nøgle, der sætter et spor i de låse, nøglen anvendes i. Selvom der har været iværksat gode processer for udlevering af nøgler, har det imidlertid vist sig, at der i nogle få tilfælde har været usikkerhed om, hvorvidt en nøgle har været udleveret til rette ejer. For at vi kan være sikre på, at ingen nøgler er havnet i forkerte hænder, vil der i den kommende tid blive iværksat en proces med nulstilling af udleverede nøgler og genudlevering af nye nøgler til medarbejderne. 

Sammen med de øvrige initiativer med bl.a. tæt samarbejde med politiet, yderligere vagtrundering på nyt SUND og den 

planlagte videoovervågning ved indgange og gangpartier, håber vi meget, at nulstilling og genudlevering af nøgler kan medvirke til at hindre yderligere tyverier. 

I den kommende tid vil vi løbende følge op med yderligere oplysninger om initiativerne, herunder om den kommende nøgleudlevering og videoovervågning.

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Redaktionen afsluttet: 27.02.2024