Skip to main content
Studiestart sommer 2023

Fremgang i søgningen til Syddansk Universitet

Der er i år kommet flere ansøgninger til SDU’s bachelor- og professionsbacheloruddannelser sammenlignet med sidste år svarende til en stigning på 9 %. Hele universitetssektoren oplever fremgang i søgningen.

Syddansk Universitet oplever i år ligesom resten af sektoren en øget søgning til bachelor- og professionsbacheloruddannelserne. Det står klart, efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse passerede den 5. juli kl. 12.

Tallene viser en fremgang på 9 % i antallet af modtagne ansøgninger sammenlignet med 2022, idet der er indsendt 19.536 ansøgninger. Det tal er desuden 4 % højere end 2019-niveauet før COVID-19-pandemien. Fremgangen i antallet af ansøgere til SDU’s uddannelser ligger over landsgennemsnittet for væksten i universitetssektoren (Læs nyhed fra Uddannelses- og Forskningsministeriet).

- Jeg er utrolig glad for de mange ansøgninger, vi har modtaget – og for hvor mange der har vist interesse i SDU’s uddannelser. Årets søgning bekræfter mig i, at vi med et stærkt udbud og en tydelig profil har opbygget attraktive uddannelsestilbud på vores campusser, og at vi også kan styrke vores søgning til mindre campusser uden for Odense.

- Derudover er det opløftende at se, at vi oplever en vækst i antallet af ansøgninger fra internationale studerende, hvilket imødekommer den store efterspørgsel på højtspecialiseret arbejdskraft i hele Region Syddanmark, siger Helle Waagepetersen, prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet.

Nye uddannelsestilbud trækker mange ansøgninger

En af de positive ting, der kan fremhæves ved årets søgning er, at de nye uddannelser, som SDU tilbyder optag på, har modtaget mange ansøgninger i forhold til antallet af pladser.

  • Jura i Esbjerg har modtaget 430 ansøgninger til de 50 udbudte pladser.
  • Kunstig Intelligens i Odense har modtaget 106 ansøgninger til de 60 udbudte pladser.
  • Civilingeniør i Software Engineering i Sønderborg har modtaget mere end 500 ansøgninger til de 110 udbudte pladser.

På fakultetsniveau ses der stigninger på de samfundsvidenskabelige (+ 20 %), naturvidenskabelige (+ 8 %) og tekniske (+ 38 %) uddannelser, mens de sundhedsvidenskabelige (-3 %) og humanistiske (-17 %) uddannelser oplever et fald i antallet af ansøgninger sammenholdt med tallene for 2022.

Ansøgerne får svar 28. juli

De håbefulde ansøgere får svar på, om de tilbydes en studieplads den 28. juli, og de har derefter indtil 6. august til at takke ja til pladsen. Indtil da gøres alt klar for at skabe den bedste studiestart for de nye studerende.

Redaktionen afsluttet: 06.07.2023