Skip to main content
DA / EN

URIS-anbefalinger

Baggrundstjek af kommende ansatte

Ifølge URIS-retningslinjerne er SDU og de resterende danske universiteter forpligtet til at have procedurer for at kunne foretage screeninger og grundige baggrundstjek af personer, der har søgt en stilling på universitet.

Syddansk Universitet er på baggrund af URIS-anbefalingerne (LINK) ved at lægge sidste hånd på et sæt retningslinjer for baggrundstjek (screening) ved ansættelse af nye medarbejdere, herunder ph.d.-studerende.

Screening og en eventuel udvidet screening omfatter ansøgere fra et land, der er omfattet af URIS-anbefalingerne, hvis de enten er statsborgere i et sådant land, eller hvis de har opholdt sig der i længere tid.

De faglige miljøer kommer til at stå for en præ-screening efter ansøgningsfristen til et job, hvis der overvejes at invitere en kandidat til samtale, der opfylder kriterierne for at skulle tjekkes nærmere.

SDU SAFE varetager en grundig screening

Hvis præ-screeningen fører til, at ansøgeren skal undersøges yderligere, eller hvis den potentielt kommende ansatte skal beskæftige sig med kritisk forskning (LINK til tidligere nyhed) eller skal have særlige adgange, herunder til kritisk forskningsinfrastruktur eller kritiske it-systemer m.v., så inddrages SDU SAFE.

Ved en udvidet screening foretages der bl.a. en vurdering af eventuelle risici for uønsket vidensoverførsel ved ansættelse af den pågældende kandidat. Det forventes at kunne klares inden 7 arbejdsdage, fra det samlede ansøgningsmateriale er tilsendt.

- Vi har lavet en plan for, hvordan vores procedurer for baggrundstjek af kommende ansatte skal ud at leve i organisationen, og vi kommer til at implementere dem i tæt dialog med de faglige miljøer via fakulteterne, siger Mads Niemann-Christensen, områdechef for SDU SAFE.

De nye retningslinjer forventes at træde i kraft i starten af efteråret.

Redaktionen afsluttet: 26.06.2024