Skip to main content
Servicesider

SDU SAFE

Kortlægning af kritisk forskning

SDU SAFE vil i den kommende tid bede institutterne om at gennemføre en kortlægning af deres kritiske forskning. Kortlægningen sker i tæt samarbejde med SDU SAFE.

Af SDU SAFE, , 17-05-2024

Retningslinjerne for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS-retningslinjerne) siger, at universiteterne skal kortlægge deres kritiske forskning, og at universiteterne skal vurdere, om den kritiske forskning er tilstrækkelig beskyttet.  

Kortlægningen gennemføres på den måde, at SDU SAFE holder et kortlægningsmøde med hvert af institutterne, hvor vi hjælper institutterne med kortlægningen. 

Når kortlægningen er gennemført, vil SDU SAFE sammen med URIS-gruppen vurdere, om den kritiske forskning er tilstrækkelig beskyttet.  

Det er umiddelbart URIS-gruppens opfattelse, at den informations- og datasikkerhedsmæssige beskyttelse, der allerede er implementeret på SDU vil være tilstrækkelig, men at der vil skulle implementeres nogle yderligere foranstaltning til fysisk beskyttelse. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SDU SAFE

Du kan læse mere om den kommende kortlægning her: 

Orientering om kortlægning af kritisk forskning 
Redaktionen afsluttet: 17.05.2024