Skip to main content
Servicesider

Eksamensunderstøttelse

SDU Odense

Teknisk Service understøtter afviklingen af eksamener afholdt på SDU Odense, herunder lokalebooking, opdækning til mundtlig eksamen og booking af eksamensvagter. 

På denne side kan du læse mere om: 

  • Hvordan du bestiller lokaler og eksamensvagter til eksamener.
  • Hvad du skal gøre ved afbestilling af lokaler og eksamensvagter.

Lokaler og eksamensvagter bestilles via Teams, TS - Eksamensbestillere .

Link til vejledning.

For at få adgang skal du kontakte eksamensvagt@sdu.dk. Så opretter vi dig, så du kan få adgang til bestillingerne. 

I Teams-sitet ligger der mapper navngivet med måneder, herunder ligger der et bestillingsark for hvert fakultet. Inde i bestillingsarket har hver eksamensbestiller en fane. 

 Bestilling til eksamener i januar, februar, juni og august, skal blot skrives i bestillingsarket. Fristen kan ses længere nede på denne side.

Udenfor disse eksamensmåneder, altså fra marts-maj og september-december, skal bestillingen tastes i arket, og herefter skal der sendes en mail til eksamensvagt@sdu.dk for at orientere om bestillingen. Her er fristen løbende, 4 uger før eksamen. 

Klik her for at få en lokaleoversigt, der angiver hvor mange siddepladser, der er til henholdsvis undervisning og skriftlig eksamen. Oversigten dækker Campusvej og Klinikbygningen.

Der er følgende deadlines for bestilling:

Vintereksamener (januar og februar)

Ordinær eksamen - JANUAR

 

- Skriftlig eksamen

1. november

- Mundtlig eksamen

15. november (Gerne før, især ved mundtlige eksamener, der kræver mange lokaler, forberedelseslokaler, eller særligt udstyr. Så kan vi tage højde for det i planlægningen)

Reeksamen - FEBRUAR

Hurtigst muligt, senest 10. januar

Sommereksamener (juni og august)

Ordinær eksamen - JUNI

 

- Skriftlig eksamen

1. april

- Mundtlig eksamen

15. april (Gerne før, især ved mundtlige eksamener, der kræver mange lokaler, forberedelseslokaler, eller særligt udstyr. Så kan vi tage højde for det i planlægningen)

Reeksamen - AUGUST

Hurtigst muligt, senest 15. juni

Eksamener i øvrige måneder

Senest 4 uger før eksamen

 

Bestillinger, der modtages efter deadline, behandles når rettidige bestillinger er færdigbehandlet.

Tilbagemelding

Vedrørende eksamener i januar og juni modtager enhederne meddelelse fra Teknisk Service om tildeling af lokaler senest hhv. medio maj og medio december.  

Vedrørende reeksamener i februar og august, samt eksamener i øvrige måneder modtager enhederne meddelelse umiddelbart efter Teknisk Service har tildelt lokaler.

Opdækning til mundtlig eksamen

Ved afholdelse af mundtlig eksamen er der følgende opdækning i lokalet:

  • Eksamenslokale: Papir, kuglepenne, grøn dug, karaffel og krus.
  • Forberedelseslokale: Papir og kuglepenne.
Afbestilling af lokaler og eksamensvagter skal ske senest 4 hverdage før afholdelse af eksamen og meldes til eksamensvagt@sdu.dk. Husk også at afmelde IT-support ved skriftlige eksamener.

Lokale og eksamensvagter kan bestilles hvis en studerende, som ikke går på SDU, ønsker at afholde eksamen på Campus. Der vil blive opkrævet betaling til at dække de udgifter SDU har i den forbindelse.

Eksamensvagter kan bestilles til andre opgaver end eksamen som f.eks. uniTEST, optællingsopgaver mv. Se mere under vægter/vagt service.

Har du spørgsmål til eksamensunderstøttelse på SDU Odense kontakt da eksamensvagt@sdu.dk

SDU Esbjerg/Kolding/Slagelse/Sønderborg

Studieservice understøtter afviklingen af eksamener afholdt i Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg i samarbejde med Teknisk Service. Studieservice varetager eller bistår rekruttering af nye eksamensvagter, håndterer allokering og booking af henholdsvis eksamensvagter og lokaler, mens Teknisk Service sørger for opdækning til mundtlige eksamener. Det centrale Teknisk Service varetager aflønning af vagterne.

Skriv en mail til os på studieservice-es@sdu.dk.

Tirsdag og onsdag inden Påsken, hele juli, uge 42 samt mellem Jul og Nytår: Telefontid kl. 10:00 - 12:00
Grundet nedsat bemanding i disse ferieperioder kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Ring til os på 6550 1103:
Mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00

Kig forbi på campus:
Mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00

Efter aftale:
Kontakt os, hvis du gerne vil blive ringet op eller aftale et møde, som både kan forgå fysisk eller digitalt, på alle ugens hverdage inden for almindelig arbejdstid.

Fysiske henvendelser: Du finder Studieservice Esbjerg i stueetagen, v/glasgangen i Biblioteksområdet.  

Mandag til fredag, kl. 10:00 – 14:00

Tirsdag og onsdag inden Påsken, hele juli, uge 42 samt mellem Jul og Nytår: Telefontid kl. 10:00 - 12:00
Grundet nedsat bemanding i disse ferieperioder kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Telefon: 6550 1101

Mail:

studieservice-ko@sdu.dk – alle tværgående henvendelser samt henvendelser vedr. vores humanistiske uddannelser 

studieservice-ko-sam@sdu.dk – alle henvendelser vedr. vores samfundsvidenskabelige uddannelser

Fysiske henvendelser: Du finder Studieservice Kolding på Plan 2 (du finder trappen bag auditoriet ved indgang C).

Skriv en mail til os på studieservice-sl@sdu.dk

Tirsdag og onsdag inden Påsken, hele juli, uge 42 samt mellem Jul og Nytår: Telefontid kl. 10:00 - 12:00
Grundet nedsat bemanding i disse ferieperioder kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Ring til os på 6550 1114:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10:00 og 14:00

Kig forbi på campus:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10:00 og 14:00

Efter aftale:
Kontakt os, hvis du gerne vil blive ringet op eller aftale et møde, som både kan forgå fysisk eller digitalt, på alle ugens hverdage (også onsdage) inden for almindelig arbejdstid.

Mandag til fredag, kl. 8:00 – 14:00

Hele juli: kl. 10:00 - 14:00
Grundet nedsat bemanding i ferieperioden kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Telefon: 6550 1102

Mail: sdu-soenderborg@sdu.dk

Fysiske henvendelser: Du finder Studieservice Sønderborg på 1. etage i blok C.

 

 

OBS

Lokalernes anvendelse til undervisning går forud for anvendelsen til eksamensformål (med undtagelse af januar og juni)

Det vil i visse tilfælde, af kapacitetsmæssige grunde, være nødvendigt at afvikle eksamen i hele tidsrummet kl. 08.00-22.00.

Sidst opdateret: 26.04.2024