Skip to main content
HR

Her finder du en guide til planlægning og afholdelse af gående møder på SDU

Undersøgelser har vist, at gående møder kan have positive effekter på sundhed, trivsel, humør, kollegiale relationer, idéudvikling og kreativitet. Denne guide har til formål at udbrede og oplyse om gående møder som mødeform.

                                                 ”Det handler om at bryde md vanen. Jeg holder ofte møder online eller i et klassisk mødelokale. Men der sker                                      noget interessant, når jeg har afprøvet et gående møde. Det åbner op for refleksioner og kreative tanker, når jeg bevæger mig.”

- Ole Skøtt, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Selvom det gående møde har mange fordele, er det ikke alle mødetyper, som er velegnede til at rykke udendørs. Herunder har vi samlet en liste over velegnede og ikke-velegnede mødetyper, når det gående møde overvejes:

Velegnede mødetyper:
 • Uformelle møder (fx faglig sparring med kolleger)
 • Møder med få deltagere eller opdelt i mindre grupper (2-3 personer)
 • Møder med fokus på idégenerering og projektudvikling
 • Møder med fokus på refleksion over egen eller gruppens virke
 • Møder med fokus på problemløsning eller afklaring af konkrete svar
 • Møder med henblik på at lære nye samarbejdspartnere at kende
 • Individuelle samtaler med medarbejdere (Eks. MUS)
 • Møder med en varighed på 15-60 minutter
 • Virtuelle møder med en primært lyttende funktion

Ikke velegnede mødetyper:
 • Formelle møder med lang dagsorden
 • Møder med mange deltagere
 • Møder med behov for visuelt materiale
 • Møder med formelle præsentationer
 • Møder med konfliktindhold
 • Møder hvor mange noter/referat er nødvendigt
 • Længere møder med en varighed over 60 minutter

 

”Jeg synes at de bedste møder er gående møder – især hvis man er på tomandshånd. Jeg benytter især gående møder i forbindelse med MUS. Der sker noget spændende, når man bevæger sig afsted sammen. Jeg oplever at samtalerne bliver friere, mere undersøgende og med større nærvær end ellers.”
- Jakob Møller-Jensen, Institutleder, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Før mødet:
 • Angiv i mødeindkaldelsen, at det er et gående møde. Indsæt evt. link til ruten og til denne webguide. 
 • Angiv også, hvorvidt ruten kræver praktisk fodtøj, overtøj eller lignende
 • Angiv mødets formål, så alle ved, hvad de skal opnå sammen. Lav evt. en kort dagsorden med tidsangivelse til hvert punkt.
 • Overvej i mødeindkaldelsen, at det kan tage lidt tid for de forskellige deltagere at nå til startstedet af gåruten. Indlæg derfor tid til dette, og brug evt. denne tid på allerede at indlægge en refleksion i dagsordenen.

Under mødet:
 • Aftalte punkter drøftes
 • Lav nødvendige noter og opsamlinger undervejs. Se mere under punktet om notetagning.

Afsluttende:
 • Afsæt god tid til opsamling. Afsæt gerne en fjerdedel af mødet til denne del.
 • Lav evt. opsamlingen i et mødelokale, hvor I følger op på vigtige pointer og nedskriver konklusioner.
 • Efter mødet deles eventuelle noter/pointer/konklusioner med mødedeltagerne via mail eller lignende.

”I starten var jeg bekymret for, om vi ville glemme væsentlige pointer ved at efterlade papirer og skemaer hjemme på kontoret, men det sker ikke; det vigtige skal nok komme frem under gåturen, og så kan vi skrive eventuelle aftaler ned bagefter.”

- Jakob Møller-Jensen, Institutleder, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

 

Notetagning på et gående møde kan være en helt ny disciplin, som skal læres og tilvænnes. Herunder findes et par eksempler på metoder, som kan tages i brug på et gående møde:

Indtalte og dikterede noter:

Det er en oplagt mulighed at bruge telefonen til at tage noter, når I tager et gående møde, da den alligevel ofte ligger i lommen og er med på turen. Der er en lille forskel i forhold til, om du er IPhone- eller Android-bruger.

Du kan enten vælge at indtale dine noter og gemme dem som lydfil eller at diktere dem og konvertere dem til skrift direkte på telefonen. Sidstnævnte er beskrevet herunder:

IPhone: Med en IPhone er det muligt at diktere noterne, da den kan konvertere tale til skrift. Det gøres på følgende måde:

 1. Åben din ønskede note-app
 2. Tryk på mikrofon-ikonet til venstre for mellemrumsfeltet i tastaturet
 3. Indtal dine noter, som telefonen automatisk konverterer til skrift

Android: Android-tastaturet har som udgangspunkt ikke en dikteringsfunktion, men der findes forskellige apps, som kan hentes og bruges hertil. Dette er blot én mulighed:

 1. Hent app'en Gboard - Google-tastatur og indtil det som dit fortrukne 
 2. Åbn din ønskede note-app
 3. I øverste højre hjørne af tastaturet, kan du trykke på mikrofon-ikonet
 4. Indtal dine noter, som telefonen automatisk konverterer til skrift. Vær opmærksom på, at du skal trykke på mikrofon-ikonet for hver sætning, du vil have dikteret.

OneNote app'en: Med OneNote er det også muligt at indtale mødenotater. Notaterne kan herefter deles som lydfil eller transskriberes til skrift.

Uanset hvilken måde du vælger at indtale dine noter, kræver det lidt tilvænning og øvelse, så sæt derfor gerne lidt tid af inden mødet til at lære funktionen at kende.

Notatplade:

En metode til notetagning ved gående møder, hvor der ikke er mulighed for at indlægge stop ved borde, er at bruge notatplade.

En mulighed er LelPad'en:

Lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Lars Elbæk, har udviklet LelPad'en til netop dette formål. Den fungerer lavpraktisk ved, at sætte en post-it fast på en plexiglasplade, således at der er et hårdt underlag til at skrive på.

Hvis du er nysgerrig ligger SDU Bevæger Sig inde med nogle plader, som kan udlånes til afprøvning. Kontakt os på sbs@sdu.dk.

Ruten har stor betydning for, om det gående møde bliver en succes. Derfor giver vi følgende råd i forhold til valg af rute:

 • Benyt velkendte ruter af velkendt længde. Dette sikrer, at opmærksomheden er rettet på mødets indhold og ikke på at finde vej og overholde tiden.
 • Vær opmærksom på, hvem mødedeltagerne er. Gående møder kan være en udfordring for nogle mødedeltagere. Hav derfor øje på længden og underlaget af ruten.

Du kan finde ruter i alle campusbyer herunder (PDF-filer):

Det er også muligt at planlægge et gående møde, hvor man går sammen hver for sig. Herunder kan du finde de oplysninger du skal bruge, for at planlægge og gennemføre et online gående møde.

Velegnede mødetyper:

 • Afdelings-/enhedsmøder
 • Møder med en primært lyttende funktion
 • Møder uden konfliktindhold, da der ikke kan være øjenkontakt på mødet.

På virtuelle gående møder er det desuden muligt at deltage flere end 3 personer i samme møde, hvilket anbefales som maximum på fysiske gående møder.

Forberedelse og afholdelse:

Før:
 • Gør mødedeltagerne opmærksomme på, at det er muligt at deltage gående.
 • Download den relevante møde-app (Zoom, Teams mm.) på telefonen, og tjek, at det virker.
 • Hav et headset klar.

Under:
 • Sørg for at mute, så vind og anden lyd ikke går i headsettet
 • Det kan være en mulighed, at én mødedeltager logger ind på mødet fra kontorpladsen, og at denne person herfra står for at tage notater undervejs.


Sidst opdateret: 12.06.2024