Skip to main content
HR

Fra ord til virkelighed: Sådan kan du sætte Ledelseskompasset i spil

Ledelseskompasset er bygget op med 4 perspektiver. I hvert perspektiv er der opstillet en række refleksionsspørgsmål, du som leder med fordel kan overveje både selv og sammen med dine lederkollegaer.

Er du leder for ledere finder du her to redskaber, du kan bruge til at arbejde med implementeringen af Ledelseskompasset:

Et oplæg om Ledelseskompassets hovedbudskaber:

Oplægget kan du som leder bruge i dialogen med lederkollegaer i andre teams og afdelinger som afsæt for en fælles indsats og strategiudvikling.

Hent oplægget om ledelseskompasset som Power Point-fil

Dialogkort:

Som leder kan du benytte dialogkortene som afsæt for drøftelser af det mere praksisnære arbejde med ledelsesudvikling, herunder hvordan du som leder gennem daglige handlinger udøver god ledelse.

Dialogkortene er lavet for, at I kan omsætte principperne for god ledelse på SDU i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der er behov for at sætte ind for at løfte og kvalificere jeres ledelse. Du kan som leder bruge dem på fx ledermøder eller temadage. Klip kortene ud; læg kortene i en bunke; træk et kort; læs højt og start dialogen om ledelse i jeres enhed.

Download dialogkortene som PDF

På Ledelsesportalen kan du også finde redskaber, kurser, netværksmuligheder, sparringsmuligheder mm., hvis du som leder eller I som ledergruppe særligt ønsker at dykke ned i bestemte områder, hvor I mangler inspiration og har brug for at sætte ind med udviklingstiltag.

 

 


Sidst opdateret: 11.06.2024