Skip to main content
HR

Bedømmelse af ansøgere til VIP-stillinger

Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kvalifikationskrav, der er angivet i opslaget.

Universitetet kan fastsætte regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i bedømmelsen.

Den faglige bedømmelse foretages af et bedømmelsesudvalg. På SDU er kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg uddelegeret til dekanen, der godkender efter indstilling fra Akademisk Råd. Ansøgerne bedømmes kvalificeret eller ikke kvalificeret, og bedømmelsesudvalget udarbejder en udførlig skriftlig begrundelse.

Bedømmelsesprocessen henholder sig til § 4 i ’Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter’ og habilitetskrav for bedømmelsesudvalg jf.  Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

Næste trin:

Forrige trin:

 

Sidst opdateret: 17.01.2024