Skip to main content
HR

Lokale og centralt ligestillingsudvalg 

GE SDU, april 2021

Siden 2011 har SDU's haft et centralt ligestillingsudvalg (CLiU), nedsat af Direktionen og med medlemmer fra alle SDU's hovedområder. Formålet med udvalget er at holde fokus på og systematisere ligestillingsarbejdet på SDU.

Udvalget mødes 2-6 gange årligt og har bl.a. medansvar for udarbejdelsen af den årlige rapport til direktionen, hvori der redegøres for ligestillingsarbejdet på SDU.  Udvalget arbejder tæt sammen med SDU's Gender Equality Team, GET, og SDU's International Gender Advisory Board, IGAB.
Se  udvalgets egen hjemmeside for at finde dit hovedområdes repræsentanter, seneste mødereferat etc.

Alle SDU's seks hovedområder, de fem fakulteter og Fællesområdet, har desuden sit eget ligestillingsudvalg der driver og samler lokale indsatser.
De lokale ligestillingsudvalg spiller også en vigtig rolle i SDU's Gender Equality Plan arbejde. Klik dig ind på dit eget udvalgs hjemmeside for at få mere information om medlemmerne og aktiviteterne du kan blive en del af lokalt.

Læs mere om SDU's Centrale Ligestillingsudvalg

Find forretningsordenen, referater, tidligere årsrapporter etc.

Gå til udvalgets hjemmeside

Sidst opdateret: 18.10.2022