Skip to main content
HR

En inkluderende arbejdskultur kendetegnes bl.a. ved, at arbejdsmiljøet understøtter alle medarbejdere i at udfolde deres fulde potentiale. Det skal være både fagligt og socialt trygt at gå på arbejde, uanset hvem man er.

På SDU er vi på den ene side mange forskellige medarbejdere samlede: vi spænder bredt på tværs af aldersgrupper, nationaliteter, køn, uddannelsesbaggrunde og fagligheder.  På den anden side er SDU også et sted hvor mange lokale arbejdsmiljøer er relativt homogene. Begge dele betyder, at vi har brug for et solidt fokus på at skabe og fastholde en inkluderende arbejdskultur så alle føler sig set, hørt og velkomne.

At være nysgerrighed på og rummelig overfor alle medarbejderes potentialer og kompetencer er med til at sikre, at alle får tilkendegivet deres ideer, holdninger, tvivl og refleksioner. Hermed kommer alles kompetencer også bedst muligt i spil. Ikke alle er eksempelvis lige hurtige om at tage ordet i mødesituationer, og her kan gode mødestrukturer understøtte, at alle i rummet bliver hørt. At tænke bredt i rekrutteringsprocesser kan også medvirke til, at potentielle kandidater med en lidt anderledes demografisk eller faglig baggrund føler sig velkommen i ansøgerpuljen. Arbejdskultur er et fælles ansvar og en daglig samskabelse blandt alle medarbejdere, men ansvaret for at sikre et velfungerende og inkluderende mijø er i særlig høj grad et ledelsesansvar.

Arbejdskultur - og ikke mindst kulturændringer - er ofte en lidt udefinérbar og svær størrelse af gribe om. Det kan være svært selv at se det fulde billede, inklusiv ændringsbehovet. Et par eksterne øjne kan være et godt sted at starte, fx GET's. Se eksempler på, hvad teamet kan hjælpe dig med nedenfor.

"SDU er en mangfoldig institution, der fremmer inkluderende og imødekommende adfærd, hvor der er plads til forskelle".

Sådan indledes SDU's GE-standpunkt.

Læs hele standpunktet her

Sidst opdateret: 30.08.2022