Skip to main content
HR

Nyheder fra HR

 • 28.05.2024

  Særlig feriegodtgørelse får ny procentsats

  Kompensation af store bededag konverteres til særlig feriegodtgørelse.

 • 28.05.2024

  Vejledning til regulering af fleks på store bededag

  Her er en lille vejledning ift. tilpasning af fleks på store bededag. Hvis du allerede selv har forsøgt at korrigere din fleks ift. store bededag, bedes du venligst efterprøve ift. nedenstående instruks. Hvis du får brug for hjælp bedes du kontakte den fraværsansvarlige i din enhed.

 • 15.05.2024

  Nye regler om registrering af arbejdstid er på vej til SDU

  Med EU’s nye arbejdstidsdirektiv pålægges alle offentlige og private arbejdsgivere i Danmark at registrere medarbejderes arbejdstid. Formålet er at sikre medarbejderes rettigheder, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Loven træder i kraft 1. juli i år, og på tværs af universiteterne arbejdes der lige nu på, at finde de mest pragmatiske og brugervenlige løsninger.

 • 14.05.2024

  Ny lokalaftale om arbejdsmiljøarbejdet på SDU

  SDU har fået nye rammer for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet organiseres. Nu skal rammerne udfoldes i praksis - i juni er der valg til arbejdsmiljøorganisationen.

 • 23.04.2024

  Lønforbedringer i forbindelse med OK24

  I midten af april blev de statslige overenskomstresultater (OK24) endeligt vedtaget.

 • 20.03.2024

  Væsentlige ændringer ifm. TAP-rekruttering

  Der er kommet væsentlige ændringer ifm. TAP-rekruttering efter 1. december 2023.

 • 18.03.2024

  Resultat af årsafslutning 2023

  Årsafslutning 2023 er veloverstået.

 • 08.03.2024

  Varsling af særlige feriedage

  Varsling og planlægning af særlige feriedage finder sted i de kommende uger.

 • 07.02.2024

  Ordblindeundervisning for SDU's medarbejdere

  Er du ordblind, eller har du mistanke om ordblindhed? Styrk dine skriftlige færdigheder og lær om læse- og skriveteknologi på vores nye SDU-tilrettede kursus for ordblinde.

 • 06.02.2024

  Intelligent Motion

  Kom stærkt ind i 2024 med lette øvelser, du selv kan lave på kontoret eller foran computeren.

 • 16.01.2024

  Konsulentbistand fra SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling bliver betalingsfrit

  Fra 1. januar 2024 kan ledere og enheder på SDU rekvirere konsulentbistand fra SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling uden betaling. De nye rammer for konsulentbistand er indført for at reducere universitetets administration.

 • 04.12.2023

  Ny Lønchef i SDU HR

  SDU HR har valgt Maria Flindt som ny lønchef i SDU HR

 • 17.11.2023

  Ny Chef for HR Digital i SDU HR

  SDU HR har valgt Morten Lehm som ny Chef for HR Digital.

 • 02.11.2023

  Nyt om seniorbonus!

  Den 1. januar 2024 træder et nyt cirkulære om seniorbonus i kraft.

 • 10.10.2023

  SDU tester ny digital understøttelse af VIP/DVIP-rekruttering

  SDU får ny digital understøttelse af VIP/DVIP-rekrutteringer pr. 1. december 2023. Med overgangen til ORC for VIP/DVIP med opslag bliver HR-systemlandskabet på SDU forenklet. Alle der skal arbejde med systemet får tilbud om grundig introduktion, men først skal den nye systemunderstøttelse testes og der skal høstes erfaringer via brugerinddragelse fra alle fakulteter.

 • 20.09.2023

  Postkasser vedr. D-VIP og D-TAP

  Ændring i procedure omkring postkasser.

 • 31.08.2023

  Forenkling af tenure track processer

  Tenure track udvalget skal fremover ikke involveres i SDU’s tenure track program.

 • 30.06.2023

  Nye regler om ansættelsesbeviser

  Den 1. juli 2023 træder en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft. Loven beror på et EU-direktiv.

 • 19.06.2023

  Projekt om ny digital understøttelse af VIP/DVIP-rekruttering på SDU

  Nyt projekt forenkler HR-systemlandskabet på SDU.

 • 09.05.2023

  Inspiration til udviklingssamtaler

  Er du leder med personaleansvar, så brug SDU’s Ledernetværk: Hør hvad dine lederkolleger gør, vend muligheder og udfordringer og bliv klædt på til at afholde gode udviklingssamtaler.

 • 01.05.2023

  Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

  1. udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2023

 • 24.03.2023

  Lønforhandlinger skubbes

  Lønforhandlinger skubbes pga. afværgefasen.

 • 08.03.2023

  Varsling af særlige feriedage

  Varsling og planlægning af særlige feriedage finder sted i de kommende uger.

 • 07.09.2022

  Ferieønsker

  Vi skal nu have planlagt og varslet ferien for ferieåret 2022/2023, hvor ferien skal holdes i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023 (ferieafholdelsesperioden).

 • 29.08.2022

  Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

  2. udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2022

 • 15.08.2022

  Revideret flekstidsordning for Fællesadministrationen

  En revideret flekstidsordning for Fællesadministrationen træder i kraft den 1. september 2022. Fællesadministrationens samarbejdsudvalg (ASU) har revideret flekstidsordningen efter et grundigt forarbejde i en arbejdsgruppe under ASU.

 • 14.07.2022

  Nu kan du læse om de nye barselsregler på SDUnet

  Den 1. juli 2022 blev der vedtaget nye barselsregler, som gælder for forældre til børn der er født den 2. august 2022 eller senere. Reglerne indebærer en ny fordeling af barslen forældrene imellem.

 • 30.06.2022

  Det er nu slut med at spørge til jobansøgeres alder

  Den 28. marts 2022 blev der vedtaget en lov, der forbyder arbejdsgivere at spørge en jobansøger om alder. Med loven er det altså slået fast, at der ikke må ske forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, ved at screene jobsøgere på baggrund af deres alder.

 • 27.06.2022

  SDUs personalepsykolog holder ferielukket

  SDUs personalepsykolog holder ferielukket i 3 uger

 • 05.05.2022

  Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

  Ændring af udbetaling af særlig feriegodtgørelse fra 2022

 • 05.05.2022

  Seniorbonus

  Seniorbonus til månedslønnede, der fylder mindst 62 år i 2022

 • 28.03.2022

  Arrangement i SDU´s Ledernetværk 2. juni 2022

  Der er planlagt et nyt og spændende arrangement i SDU´s ledernetværk

 • 08.03.2022

  Varsling af særlige feriedage

  Planlægning og varsling af de op til 5 særlige feriedage for ferieåret 2022/2023 (1. maj 2022 – 30. april 2023) finder sted i de kommende uger. Du vil få nærmere besked om hvordan man indgiver ønsker til placering af de særlige feriedage.

 • 25.02.2022

  Sundt og sikkert arbejdsmiljø på SDU

  SDU HR vil i den kommende periode gå i dialog om hvordan den fremadrettede understøttelse af arbejdsmiljøopgaven og -arbejdet på SDU skal være.

 • 14.02.2022

  Frister for aflevering af bilag til Ansatte og Løn i 2022

  I forbindelse med årsafslutningen 2021 indførte SDU HR frister for aflevering af materiale til hhv. Ansatte (tidl. Personalekontoret) og Løn. Det er oplevelsen i SDU HR, at det har fungeret godt med denne forventningsafstemning - både ift. hvornår materiale skal være afleveret, og også hvornår løn / honorar kommer til udbetaling. Vi har derfor besluttet at videreføre afleveringsfrister i 2022. Fristoversigten fremgår af Løn-siderne på SDUnet.

 • 03.02.2022

  Vil du udvikle dine ledelseskompetencer i 2022?

  Er du interesseret i at afklare, om ledelsesvejen kunne være noget for dig? Så kan du deltage i SDU’s Leder-aspirantforløb. Forløbet er både for teknisk-administrative og for videnskabelige medarbejdere. I foråret vil forløbet være på dansk og i efteråret vil forløbet være på engelsk.

 • 02.02.2022

  SDU HR ’go live’ 1. februar 2022

  Omverdenen og ønsker til HR ændrer sig hele tiden. Vi får stadigt større og mere differentierede krav til, hvordan vi skal arbejde med HR-emner via f.eks. øget digitalisering og internationalisering, øget fokus på ligestilling, og ændret tilgang til og rammer for rekruttering, karriereveje samt god ledelse på SDU

 • 17.01.2022

  HR-service ændrer organiseringen

  Omverdenen og ønsker til HR ændrer sig hele tiden. Vi får stadigt større og mere differentierede krav til, hvordan vi skal arbejde med HR-emner via f.eks. øget digitalisering og internationalisering, øget fokus på ligestilling, og ændret tilgang til og rammer for rekruttering, karriereveje samt god ledelse på SDU

 • 17.01.2022

  Nye blanketter til time- og honorarudbetalinger

 • 17.01.2022

  SDU's Ledernetværk

  SDU's Ledernetværk er for ledere med personaleansvar. Netværket er et forum til faglig sparring og drøftelse af udviklingsmuligheder og problemstillinger tilknyttet ledelse