Skip to main content
HR

For at sikre ansættelse af de bedst kvalificerede ansøgere, er det som udgangspunkt et krav at alle stillinger og lønnede hverv på statens område skal opslås offentligt.

Opslaget skal offentliggøres på en måde, så alle, der kan komme i betragtning, har mulighed for at blive bekendt med opslaget.

Undtagelser

Hovedreglen om opslag af alle stillinger kan i visse situationer fraviges. Fx ved:

  • Ansættelse i forbindelse med indtræden i en aftalt tilbagegangsstilling efter endt åremålsansættelse
  • Ansættelse på særlige vilkår efter det sociale kapitel i staten, fx i fleksjob eller løntilskud
  • Ansættelse i forbindelse med ferieafløsning, vikariat eller anden kortvarig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år.

Næste trin:

Forrige trin:

 

Sidst opdateret: 29.11.2023