Skip to main content
HR

Ansættelsesforhold og Personalepolitik

Bijob

Informationer om bibeskæftigelse

Ferie

Informationer om ferie og særlige feriedage 
Informationer om fridage , du får blandt andet fri kl. 12:00 på årsfestdagen samt mulighed for fri i forbindelse med flytning.

Lønseddel

På  Økonomistyrelsens hjemmeside kan du få overblik over informationerne på din lønseddel og få svar på ofte stillede spørgsmål.

Orlov

Generel informationer om barsel, adoption og forældreorlov

Personalegoder

Oversigt over SDU's Personalegoder (blandt andet ferieboliger)

Personalepolitik

Personalepolitiske retningslinjer (PDF)

Retningslinjer for brug af IT for ansatte

Retningslinjerne gælder alle ansatte og omfatter IT-udstyr, netværk, systemer, programmer mv.

Ryge- og alkoholpolitik

Informationer om rygeregler samt alkohol og rusmidler politik

Sygdom

Du skal meddele sygdom til den enhed, hvor du gør tjeneste, så tidligt som muligt på 1. syge- dag. Anmodning om tjenestefrihed med løn til pasning af sygt mindreårigt barn på barnets 1. og 2. sygedag imødekommes, hvis tjenesten tillader det.
 Yderligere informationer om sygdom og fravær

Sidst opdateret: 04.10.2023