Skip to main content
HR

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er bl.a. følgende:

  • Lønforhandlinger
  • Forhandling af løn og tillæg for nyansatte
  • Medlemssager, f.eks. ved sygdom, advarsler, afskedigelser, ansættelse på særlige vilkår
  • Deltagelse i og forberedelse til SU-møder
  • Samtaler med og orientering af de medlemmer, som tillidsrepræsentanten repræsenterer

Se også Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. (TR-aftalen)

Cirkulære om frit organisationsvalg på akademikerområdet

Lokalaftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter for teknisk-administrativt personale (TAP)

Christian Bilde Dannevang
- fællestillidsrepræsentant for administrativt ansatte akademikere ved hele universitetet

Kamilla Jensen Husen
- tillidsrepræsentant for magistre ved Syddansk Universitetsbibliotek

DM favner alle øvrige magistre ved SDU. Find kontaktinfo her: https://dm.dk/kontakt

Christian Bilde Dannevang
- fællestillidsrepræsentant for administrativt ansatte akademikere ved hele universitetet

Kamilla Jensen Husen
- suppleant for Christian Bilde Dannevang

Christian Bilde Dannevang
- fællestillidsrepræsentant for administrativt ansatte akademikere ved hele universitetet

Kamilla Jensen Husen
- suppleant for Christian Bilde Dannevang

 Birgitte Lilholt Sørensen
- tillidsrepræsentant (Odense, Kolding, Esbjerg og Slagelse)

Carsten Dittrich
- suppleant for Birgitte Lilholt Sørensen

Marianne Stenger
- tillidsrepræsentant (Sønderborg)

Elias Ribeiro Da Silva
suppleant for Marianne Stenger

Anja Pedersen
- tillidsrepræsentant

Marianne Lie Becker
- tillidsrepræsentant for TAP-ansatte journalister. 

Marek Bang Poulsen
- tillidsrepræsentant

Danny Colmorten
- suppleant for Marek Bang Poulsen

 Michelle Pedersen
- fællestillidsrepræsentant for administrativt ansatte HK'ere ved hele universitetet

 Lone Mikkelsen
- suppleant for Michelle Pedersen

Herunder følgende TR og suppleanter for HK-gruppen:

Maria Guldberg
-  tillidsrepræsentant for SDU Jylland (Kolding, Esbjerg og Sønderborg)
- tillidsrepræsentant ved Syddansk Universitetsbibliotek (Kolding og Sønderborg)

Sara Christine Nielsen
- suppleant for Maria Guldberg

Helle Hansen Søht
-  tillidsrepræsentant ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Odense)

Lone Mikkelsen
- tillidsrepræsentant for Fællesadministrationen (Odense)

Karin Truelsegaard
- suppleant for Lone Mikkelsen

Ann Skovly
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Odense)

Britta Wichmann Thrane
- tillidsrepræsentant ved Det Humanistiske Fakultet (Odense)

Marlene Østergaard
- suppleant for Britta Wichmann Thrane

Julie Pedersen
- tillidsrepræsentant ved Syddansk Universitetsbibliotek (Odense, Esbjerg og Slagelse)

Nadia Borch
- suppleant for Julie Pedersen

Tina Thorsø Finkelstein
- tillidsrepræsentant ved Statens Institut for Folkesundhed

Susanne Brenaa Reinmann
- suppleant for Tina Thorsø Finkelstein

Michelle Pedersen
- tillidsrepræsentant for Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet (Odense)

Julie Bebe-Hempler
- suppleant for Michelle Pedersen

Annette Jensen
- tillidsrepræsentant

Birgitte Damby Sørensen
- fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Tanja Christensen
- fællestillidsrepræsentant suppleant for Birgitte Damby Sørensen
- tillidsrepræsentant på det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet

Hanne Vestergaard Hemmingsen
- suppleant for Tanja Christensen

Gitte Kitlen
- suppleant for Birgitte Damby Sørensen 

Kent Daugaard
- tillidsrepræsentant for håndværkergruppen

Martin Gotfredsen
- fællestillidsrepræsentant

Erik Pedersen
-  suppleant for Martin Gotfredsen

Maiken Lyhne Kristensen
- tillidsrepræsentant

Thomas Kromann
- tillidsrepræsentant

Christina Holst
- tillidsrepræsentant

Pt. ingen tillidsrepræsentant på SDU, henvendelse til jura@pharmadanmark.dk

 

Tillidsrepræsentanter for videnskabeligt personale (VIP)

Det Humanistiske Fakultet:

Anne Magnussen
fællestillidsrepræsentant på Det Humanistiske Fakultet
- tillidsrepræsentant ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Erik Granly Jensen
- tillidsrepræsentant ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Sara Mosberg Iversen
- tillidsrepræsentant ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Søren Wind Eskildsen
- tillidsrepræsentant ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Christian Heyde-Petersen
- tillidsrepræsentant for fuldtids-undervisere ved Det Humanistiske Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kristian Debrabant
- tillidsrepræsentant ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Elbæk
- tillidsrepræsentant for magistre ved Institut for Idræt og Biomekanik

Anja Hvidtfeldt Stanek 
- tillidsrepræsentant ved Institut for Psykologi

Christian Gerlach 
- suppleant for Anja Hvidtfeldt Stanek

Isabelle Pascale Mairey
- tillidsrepræsentant ved Statens Institut for Folkesundhed

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Martin Lindhardt
- tillidsrepræsentant for hele fakultetet 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Elke Weik
- tillidsrepræsentant ved Institut for Virksomhedsledelse, Økonomisk institut, CPop og DDC (Odense)

Bassah Khalaf
- tillidsrepræsentant ved Juridisk Institut og Institut for Statskundskab (Odense)

Jette Thygesen
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Kolding)

Simon Jebsen
-tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Sønderborg og Esbjerg)

Kenneth Schultz
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Slagelse)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

Isabelle Pascale Mairey
- tillidsrepræsentant ved Statens Institut for Folkesundhed 

Anja Hvidtfeldt Stanek
- tillidsrepræsentant ved Institut for Psykologi

Christian Gerlach
- suppleant for Anja Hvidtfeldt Stanek

Marie Kruse
- tillidsrepræsentant ved Institut for Sundhedstjenesteforskning

Maiken Skovrider Aaskoven
- suppleant for Marie Kruse

Birgitte Lilholt Sørensen
- fællestillidsrepræsentant for videnskabelige ansatte akademikere ved hele universitetet
- tillidsrepræsentant (Odense, Kolding, Esbjerg og Slagelse)

Carsten Dittrich
- suppleant for Birgitte Lilholt Sørensen

Marianne Stenger
- tillidsrepræsentant (Sønderborg)

Elias Ribeiro Da Silva
- suppleant for Marianne Stenger

Anja Hvidtfeldt Stanek 
- tillidsrepræsentant ved Institut for Psykologi

Christian Gerlach
- suppleant for Anja Hvidtfeldt Stanek

John Chemnitz 
- tillidsrepræsentant ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Anja Hvidtfeldt Stanek
- tillidsrepræsentant ved  Institut for Psykologi

Christian Gerlach
- suppleant for Anja Hvidtfeldt Stanek

Mette Pagh Schou
- tillidsrepræsentant ved Retsmedicinsk Institut

Pt. ingen tillidsrepræsentant på SDU, henvendelse til ddd@ddd.dk

Charlotte Flyvbjerg
- tillidsrepræsentant for journalistiske lektorer

Pt. ingen tillidsrepræsentant på SDU, henvendelse til jura@pharmadanmark.dk


Tillidsrepræsentant for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Tjenestemænd

Leif E. Jensen
- varetager tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved SDU

 

 


Sidst opdateret: 29.05.2024