Skip to main content
HR

SDU HR serviceside

SDU HCM

Vejledninger til rekruttering, brugeroprettelse, personaleadministration, fraværsregistrering, oprettelse af løst tilknyttede mm.

SDU HCM administration

 

Brugeroprettelse

Kræver systemrollen Lokal rekrutterinsmedarbejder (local recuiter) i SDU HCM.

SDU HR, SDU Digital og SDU IT er i gang med at optimere processen for brugeroprettelse af nye medarbejdere på tværs af IT-systemerne som anvendes på SDU - herunder SDU HCM.

Indtil løsningen foreligger, skal følgende vejledning benyttes:

Kræver systemrollen Lokal rekrutterinsmedarbejder (local recuiter) i SDU HCM.

Hvis emeritusser, gæsteforskere, ph.d.-studerende uden løn, OUH-ansatte og eksterne bedømmere skal fremgå på medarbejderlisten, i Pure og SDU HCM, skal de tilføjes som løst tilknyttede.

Har vedkommende et nuværende eller tidligere ansættelsesforhold i SDU HCM, skal den løse tilknytning matches med dette ansættelsesforhold.

SDU HR anbefaler at løse tilknytninger oprettes af den afdeling som tilknytningen refererer til, da denne også kan varetage det løbende vedligehold af tilknytningen.

Følg vejledningen for oprettelse af løst tilknyttet:


Det er også muligt at koble flere løse tilknytninger til en person, som i forvejen har én eller flere løse tilknytninger i SDU HCM. Følg vejledningen herfor:


Hvis emeritusser, gæsteforskere, ph.d.-studerende uden løn, OUH-ansatte og eksterne bedømmere kun skal have e-mail konto og adgang til systemer, oprettes de blot i CRM.

SDU IT administrerer CRM og du finder deres vejledninger for CRM Brugeradministration på deres Sharepoint-site.

Personaleadministration

Rollen som Lokal HR tildeles betroede medarbejdere, som lokalt varetager administrative arbejdsopgaver i relation til medarbejdere og løst tilknyttede.

”Vejledningen – Lokal HR” gennemgår, hvilke oplysninger Lokal HR må rette på hhv. medarbejdere og løst tilknyttede i SDU HCM, som vedkommende administrativt er ansvarlig for.

Vejledningen er inddelt i følgende to afsnit:

  1. Ændring af personers ansættelsesforhold
  2. Ændringer i vedkommendes personlige oplysninger

Vejledning - Lokal HR

Som Lokal HR har du systemrettigheder og ansvaret for at redigere ansættelsesforholdet og personlige oplysninger for de Løst tilknyttet i SDU HCM, som du er tilknyttet dit ansvarsområde.

Vejledning – Ændring af ansættelsesforhold for Løst tilknyttet

Fraværsadministration

Hvis du opdager fejl og mangler eller har spørgsmål vedrørende ferie- og fraværsregistrering, skal du skrive til:

HCM-fravaer@sdu.dk 

SDU HCM særligt for ledere

Systemrollen som linjeleder tildeles automatisk til ledere for en organisatorisk enhed på niveau 1-5, der har medarbejdere under sig i HCM.
Som linjeleder har du adgang til alle informationer om dine medarbejdere.

Ledere kan uddelegere sine rettigheder som linjeleder til én eller flere særlig betroede medarbejdere, som dermed kan agere på vegne af lederen i HCM, under dennes ansvar.

Uddelegering og fjernelse af uddelegeringer af systemrollen sker af lederen selv i HCM.

Vejledningen indeholder:

  • Uddelegering af din Linjeleder systemrolle
  • Overblik over dine uddelegeringer
  • Fjernelse af uddelegeringer

Vejledning - Uddelegering af systemrollen Linjeleder

For dig som er leder, er det i HCM muligt at finde forskellige saldi, samt skabe sig overblik fx over sine medarbejdere ferie mv. 

Til det arbejde er der udarbejdet følgende vejledninger:Rekruttering i SDU HCM

Få hjælp her

Systemroller i SDU HCM

Find dem her

Support til SDU HCM

Til superbrugere, ledere og HR-medarbejdere

Support

Teknisk support

Problemer med Single Sign-on, browser mm.

SKRIV TIL SERVICEDESK

Nyheder SDU HCM

Sidst opdateret: 18.04.2024