Skip to main content
HR

HR serviceside

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Se hvad du selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp til at forebygge og håndtere krænkende handlinger.

Ledere har ansvar for at kommunikere, at krænkende adfærd er uacceptabel, for at fremme tillidsfuld dialog, og for at handle, hvis der alligevel opstår tilfælde af krænkende handlinger.

Ledelse, medarbejdere, studerende, arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsorganisation har en fælles opgave med at skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejds- og studiemiljø.

Der er en række muligheder for at arbejde med det psykiske arbejds- og studiemiljø med fokus på dialog og forebyggelse:

  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen.
  • Samarbejdsudvalgenes drøftelse af forhold vedrørende medarbejdertilfredshed, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, herunder krænkende handlinger.
  • Arbejdspladsvurdering (APV) og opfølgende handleplaner.
  • Undervisningsmiljøvurdering (UMV), studiemiljøundersøgelse og opfølgende handleplaner.

Derudover kan det også være relevant at tage temaet op i f.eks. GRUS-, LUS- og MUS-samtaler, på personalemøder samt i studiestartsforløb eller i dialogfora o.a. mellem ledelse og studerende.

Viden og inspiration

Sidst opdateret: 29.12.2022