Skip to main content
HR

SDU's Gender Statistics giver et vigtigt indblik i og overblik over SDU's nuværende ligestillingssituation, herunder repræsentationen af mænd og kvinder i de forskellige videnskabelige stillingskategorier og ledelsesposter. Et tydeligt datagrundlag er et afgørende udgangspunkt for at kunne identificere både problematiske områder, men også for at kunne få øje på positive udviklingstendenser. Det er derfor bl.a. fra denne platform, at data til SDU's årlige ligestillingsrapporter og de kommende GE-beretninger trækkes.

SDU's Gender Equality Team, GET, har udviklet databasen i tæt samarbejde med SDU Analytics. GET og SDU Analytics har desuden indhentet dataønsker hos nøglebrugere på SDU's hovedområder, herunder de lokale ligestillingsudvalg. 
Den videre udvikling af SDU's Gender Statistics foregår løbende med supplerende kvantitative og - på længere sigt - også kvalitative datakilder.

Hvad kan jeg finde?

Gender Statistics indeholder information om bl.a. antal af kvalificerede ansøgere til SDU's videnskabelige stillinger, fordeling af ledere, kønsmæssig sammensætning af bedømmelsesudvalg etc. Det meste data er tilgængeligt fra 2016 og frem til i dag.
Data er tilgængelig på både fakultets- og institutniveau, og data kan eksporteres til Excel for videre bearbejdelse.
Gender Statistics indeholder data om SDU's ansatte. Er du interesseret i data om SDU's studerende, herunder bl.a. nationalitet og køn på ansøgere og nuværende studerende, kan du finde det i  Statistisk Årbog

Hvordan får jeg adgang?

Alle ansatte kan tilgå SDU's Gender Statistics, bare husk at logge ind med dit SDU-ansat log-in.

Brug for hjælp?

GET tilbyder vejledning i brug af Gender Statistics til alle interesserede brugere.

Hvis jeg mangler noget data?

Dataplatformen udvikles løbende, og du opfordres til at kontakte GET, hvis du har dataønsker, platformen p.t. ikke opfylder. 

Se et eksempel på databrug fra Gender Statistics i SDU's seneste årsrapport for ligestillingsarbejdet

Eksempler på data fra Gender Statistics - vidste du fx at...

  • omkring 45% af SDU's opslåede professorater kun har mænd blandt de kvalificerede ansøgere?
  • tre ud af fire af SDU's nyansatte lektorer er rekrutteringer af ansatte internt på SDU?
Gå direkte til Gender Statistics

og udforsk data

Gender Statistics

Sidst opdateret: 31.08.2022