Skip to main content
HR

SDU som fleksibel arbejdsplads

Pejlemærker sætter retningen

SDU ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker, udvikler og fastholder højt kvalificerede og engagerede medarbejdere. Fleksibilitet er et redskab til at opnå dette. Visionen er en virksom og levende arbejdsplads, hvor løsning af universitetets kerneopgaver, det faglige og sociale fællesskab, samt trivsel og fleksibilitet for medarbejdere og ledere går hånd i hånd. Visionen er drevet af, at medarbejdere og ledere efterspørger og viser stor ansvarlighed omkring fleksibelt arbejde. Øget fleksibilitet er desuden i overensstemmelse med SDU’s ønske om at bidrage til et bæredygtigt samfund. Et fleksibelt arbejdsliv har en positiv effekt på trivsel, familieliv, transport til og fra arbejde, rejseaktivitet i forbindelse med arbejde og generel bæredygtig ressourceanven-delse.

Se pejlemærker for SDU som fleksibel arbejdsplads nedenfor.


Fleksibilitet for VIP

SDU har allerede en langvarig tradition for fleksibilitet, herunder distancearbejde, på det videnskabelige område, som ledelsesmæssigt håndteres og udvikles lokalt og fleksibelt.

Fleksibilitet for TAP

SDU ønsker at udvikle organisationen i retning af øget fleksibilitet, herunder distancearbejde, også på det teknisk-administrative område.

For teknisk-administrative medarbejdere kan ad hoc distancearbejde aftales mellem leder og medarbejder, mens fast tilbagevendende distancearbejde kræver en lokalaftale samt en individuel aftale mellem leder og medarbejder. SDU har derfor indgået en lokalaftale mellem SDU og de forhandlingsberettigede organisationer, der repræsenterer SDU’s teknisk-administrative medarbejdere. SDU HR har også udarbejdet en skabelon til individuel aftale om fast tilbagevendende distancearbejde for TAP.

SDU’s Lokalaftale og skabelon for individuel aftale for TAP sikrer, at aftaler om fast tilbagevendende distancearbejde kan indgås nemt og lovligt.

Se Lokalaftale og Skabelon til individuel aftale til højre.

Arbejdsmiljø og distancearbejde

Arbejdsmiljølovgivningen gælder også på distancen – og for alle medarbejdere, både VIP og TAP. SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling har udarbejdet et notat der samler den vigtigste arbejdsmiljøviden i forhold til distancearbejde – se nedenfor.

SDU’s Lokalaftale om fast tilbagevendende distancearbejde for TAP

Download og gem aftalen inden den udfyldes

find den her

Skabelon til Individuel Aftale om fast tilbagevendende distancearbejde for TAP

Download og gem aftalen inden den udfyldes

find den her